Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2015-09-21 15:37:13

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én (szerda) 14 órai kezdettel tartandó ülésére

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

Napirendi javaslat


1./ Beszámoló az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról (zárszámadás)
Előadó: Bátri Krisztián ügyvezető

2.) Kiegészítés az Izsák-Kom Nonprofit Kft 2014. évi beszámolójához
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

3.) Izsák város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása. I. rész, II. rész
Előadó: Mondok József polgármester

4.) Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, I rész, II. rész (zárszámadási rendelet megalkotása)
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Beszámoló az intézményi és belső ellenőrzésről.
Előadó: Mondok József polgármester

6.) A szabadtéri égetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) ZÁRT ÜLÉS

Izsák, 2015. május 19.