Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2016-02-19 17:54:51


Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én ( kedd) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jegyzőkönyv

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

N A P I R E N D1.) Beszámoló az Izsáki ÁMK tevékenységéről, a működéshez kapcsolódó dokumentumok módosítása (Alapító okirat módosítási kérelem, Óvodai munkaterv )
Előadó: Lévai Ferencné ÁMK vezető

2.)Tájékoztató a 2015/2016-os tanév indításának helyzetéről.
Előadó: Gera Árpád Zoltánné intézményvezető

3.) Izsák Város Közművelődési koncepciója.
Előadó: Tetézi Attila művelődési ház igazgató

4.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója
Előadó: Radics Péter elnök

5.) BURSA HIUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző .

6.) Folyószámla hitelkeret 2015. évi meghosszabbítása.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) ZÁRT ÜLÉS - határozatok

I z s á k, 2015. szeptember 22.