Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2016-02-19 17:55:29

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 10-én (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N Dl.) Izsák Településrendezési eszközök módosítása:
a) Településszerkezeti terv módosítása.
b) A helyi építési szabályokról szóló 2/2009.(II.4.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Önkormányzati rendeletek kötelező felülvizsgálata a megváltozott jogszabályi környezetben.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

3.) A házasságkötés engedélyezésének szabályozásáról és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester

4.) A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Tájékoztató a Helyi Értéktár Bizottság munkájáról. - Melléklet
Előadó: Tetézi Lajos bizottsági elnök

6.) Izsák Város Egészségügyi Koncepciójának (2015-2025) elfogadása.
Előadó: Mondok József polgármester
Dr Rigó József Zsolt ügyvezető főorvos

7.) Javaslat Izsák város közlekedési rendjének módosítására.
Előadó: Mondok József polgármester

8.) Táncsics Mihály mellszobrának áthelyezése.
Előadó: Mondok József polgármester.

9.) ZÁRT ÜLÉS - A zárt ülés döntései

I z s á k, 2015. november 2.