Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2016-09-05 09:09:57

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 1-én (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D


1.) A 2016. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester.

3.) Az iparűzési adóról szóló 6/2015.(V.6.) Önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

4.) A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Izsák Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

6.) A Képviselő-testület 2016.évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

8.) Továbbtanulási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző.

9.) Iskolák felvételi körzetének véleményezése.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

10) ZÁRT ÜLÉS - A zárt ülésen hozott határozatok