Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2016-07-18 16:19:28


Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 5-én ( kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D1.) Beszámoló Izsák Város Közbiztonságának 2015. évi helyzetéről.
Előadó: Csizovszki László r.alezr. kapitányságvezető

2.) A város 2016. évi költségvetéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

3.) Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról.
Előadó: Bak Nándor aljegyző.

4.) Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról.
Előadó: Sörösné Boldoczki Tímea vezető.

5.) Izsák Város Önkormányzatának sportkoncepciója (2016-2020.)
Előadó: Mondok József polgármester

6.) Az Önkormányzat helyi sporttevékenységekkel kapcsolatos feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) IZSÁKÉRT Alapítvány Alapító Okiratának jóváhagyása.
Előadó: Mondok József polgármester.

8.) Bérleti díjak megállapítása
Előadó: Mondok József polgármester.

9.) Felhatalmazó nyilatkozat aláírása.
Előadó: Mondok József polgármester

10.) A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

11) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

12) A házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 18/2015.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester.

13) A talajterhelési díjról szóló 20/2015.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

ZÁRT ÜLÉS - határozatok


I z s á k, 2016. március 25.