Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2017-02-27 15:50:46

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 5-én (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D

1.) Izsák Város településrendezési eszközeinek módosítása (Véleményezési szakasz lezárása)
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Izsák Város rendezési terve és Építésügyi Szabályzatáról. szóló 2/2009.(II.04.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester.

3.) Izsák város településrendezési eszközeinek ismételt módosítása (Új és aktuális kérelmek)
Előadó: Mondok József polgármester

4.) A háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogorvosi és a védőnői körzetek meghatározása. (Önkormányzati rendelet alkotása)
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Mondok József polgármester.

6.) A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző.

7.) ZÁRT ÜLÉS - határozatok