Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2017-02-27 15:51:20

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.augusztus 30-án ( kedd) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

JEGYZŐKÖNYV

N A P I R E N D


1.) Tájékoztató a 2016.évi költségvetés végrehajtásának I. félévi alakulásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Mondok József polgármester

3.) Az Általános Művelődési Központ vezetőjének kinevezése.
Előadó: Mondok József polgármester .

4.) Gördülő Fejlesztési Tervek 2017-2031. véleményezése
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Közvilágítási szerződés felülvizsgálata.
Előadó: Mondok József polgármester

6.) Beszámoló az adóigazgatási munkáról, új település adó bevezetésének lehetőségei.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

7.) Izsák Város Bűnmegelőzési Stratégiájának elfogadása.
Előadó: Bak Nándor aljegyző

8.) A Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Bak Nándor aljegyző

9.) Sárfehér autóbuszmegálló áthelyezése.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

10.) ZÁRT ÜLÉS - a zárt ülés döntései

I z s á k, 2016. augusztus 22.