Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2017-02-27 15:51:27

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.szeptember 20-án (kedd) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

N A P I R E N D1.) Beszámoló az Izsáki ÁMK tevékenységéről, a működéshez kapcsolódó dokumentumok módosítása.
Előadó: Lévai Ferencné ÁMK vezető

2.) Önkormányzati rendeletek kötelező felülvizsgálata a megváltozott jogszabályi környezetben.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

3.) A díszpolgári cím, valamint IZSÁKÉRT emlékérem alapításáról, adományozásáról és a díszpolgári cím viseléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Mondok József polgármester.

4.) Az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Tájékoztató a Helyi Értéktár Bizottság munkájáról.
Előadó: Tetézi Lajos bizottsági elnök

6.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

7.) A kerékpárút nyomvonalával kapcsolatos ingatlanok tulajdoni helyzetének a rendezése.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

8.) ZÁRT ÜLÉS - A zárt ülés döntései
(Kitüntetési javaslatok elbírálása)