Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓJA
2017-06-02 16:07:34

Tisztelettel értesítem Izsák város közigazgatási területén:
a) ingatlannal rendelkező személyeket
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet
c) bejegyzett egyházat és civil szervezetet  arról, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdi meg.



A településképi arculati kézikönyv célja, hogy meghatározza Izsák Város településképi, építészeti jellemzőit, eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket fogalmazzon meg szöveges és képi formában. A településképi arculati kézikönyv rendelkezése állása előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok részére.

Az Önkormányzat a partnereket Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete szerint teljes körűen bevonja.
A Partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez kapcsolódó javaslatot tehetnek, észrevételt, véleményt fogalmazhatnak meg 2017. június 15-ig, az alábbiak szerint:
a) írásban a polgármester címére (6070 Izsák, Szabadság tér 1.) papíron, vagy elektronikusan a Polgármester e-mail címére (polgarmester@izsak.hu),
b) szóban az Izsáki Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben – amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni – tehetik meg.

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2017. június 13-án 17:30-kor kerül megtartásra a Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében.

Várjuk észrevételeiket!