Testületi ülések 2016

  • by

MEGHÍVÓ
2016-12-16 16:17:14

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 6-án (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére. 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. 

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt: 
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester. 

N A P I R E N D 

l.) A 2017. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Előadó: Mondok József polgármester  

2.) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Mondok József polgármester.  

3.) Izsák Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző  

4.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző  

5.) Továbbtanulási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző  

6.) Hulladékszállítási díjkedvezmény biztosítása 2016.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző  

7.) Sárfehérmajori autóbuszmegálló áthelyezése
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző  

8.)  Az izsáki 0384/7. hrsz-ú helyi út átminősítése közforgalom elől elzárt magánúttá.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző  

9.) ZÁRT ÜLÉS 

I z s á k, 2016. november 28.


MEGHÍVÓ
2017-02-27 15:51:57
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-én ( kedden) 7:45 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére. 

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. 

N A P I R E N D 

1.) Közép –és Kelet Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 5. projekt konzorciumi együttműködési megállapodása
Előadó: Mondok József polgármester  

I z s á k, 2016. október 24.