Díszpolgárok

Marosi Izidor (1993.)

Római katolikus pap, váci segéd-, majd megyés püspök. 1956-tól 1977-ig Izsák katolikus papja. Izsákon töltött 21 év alatt Marosi Izidor az Izsáki Katolikus hívek nagyra becsült és szeretett lelki vezetője lett. Az izsákiak iránti megbecsülése távozásával is megmaradt. Kecskeméti főplébánosként, majd segédpüspökként, végül váci megyéspüspökként sem feledkezett meg róluk.

Kostka László (1994.)

Az izsáki helyi szőlő, a Sárfehér egyik legeredményesebb termesztője a híres festőművész Csontváry Kosztka Tivadar testvére, Kostka László (ő s-sel írta a nevét) gyógyszerész volt, aki a rézmészpor növényvédelmi felhasználásában is úttörő szerepet játszott, s művelési technológiájának, trágyázási módszerének köszönhetően 263 mázsa szőlőt termesztett holdanként. Ez a terméseredmény mindmáig világrekordnak számít.

Kovács Gyula (1995.)

Helytörténeti munkássága igen jelentős. Gyűjtötte a várossal kapcsolatos tárgyi emlékeket, történeteket, mondákat. Gyűjtőmunkájának – melybe tanítványait is bevonta az általa vezetett helytörténet szakkör keretében – eredményeként jött létre a városi helytörténeti gyűjtemény, melyet 1994. szeptember 24-én róla neveztek el. Az Izsáki Hírekben – ennek kezdetektől szerkesztőbizottsági tagja volt – rendszeresen jelentek meg helytörténeti írásai. E mellett több helytörténeti füzetet is kiadott.

Magyar Géza (1996.)

Bádogos mester.

Mózes Mária (1997.)

Bérces Lajos (1998.)

Radványi Nagy Jenő (1999.)

Dr. Bozóky Imre (2000.)

K. Szabó Sándor (2001.)

Újszászi Rókus (2002.)

Ádám József (2002.)

Farkas János (2003.)

Ázsóth Tamás (2004.)

Mihala Ferenc (2004.)

Andreas Schwarz (2005.)

Bruno Weiss (2005.)

Dr. Papp Gyula (2006.)

Rácz Sándor (2006.)

K. Szabó József (2007.)

Tetézi Lajos (2008.)

Horst Tuffner (2009.)

Dr. Hauzmann János (2010.)

Juhász Sándorné (2011.)

Árvai Istvánné (2013.)

Losonczi Mihály (2014.)

Kállai Gyula (2016.)

Dr. Rigó József Zsolt (2017.)

Gera Árpád Zoltánné (2019.)