Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Elérhetőségek

Izsák Város Önkormányzat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Telefonszám: 76/568-060

Telefax: 76/569-001

e-mail: izsak@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

2. Ügyfélfogadás

Hétfő:              8:00-11:00

Kedd:              8:00-11:00 és 13:00-15:00

Szerda:            8:00-11:00 és 13:00-15:00

Csütörtök:       nincs ügyfélfogadás

Péntek:            8:00-11:00

3. Szervezeti felépítés:

Polgármester

Dr. Bozóky Imre

Tel.: 76/568-063

Fax.: 76/569-001

e-mail: polgarmester@izsak.hu

Fogadó óra: előre egyeztetett időpontban

Jegyző

Bak Nándor

Tel.: 76/568-063

Fax.: 76/569-001

e-mail: jegyzo@izsak.hu

Fogadó óra: előre egyeztetett időpontban

Aljegyző

Dr. Kiss Nikoletta

Tel.: 76/568-066

Fax.: 76/569-001

e-mail: aljegyzo@izsak.hu

Fogadó óra: ügyfélfogadási időben

Ügyfélszolgálati Iroda:

Irodavezető: Dr. Kiss Nikoletta – aljegyző

Kovács-Sponga Barbara – anyakönyvvezető

Tel.: 76/568-078

E-mail: sponga.barbara@izsak.hu

 • Anyakönyv és népesség nyilvántartás
 • Hagyatéki ügyek

Kárász-Krasznai Szilvia – anyakönyvvezető

Tel.: 76/568-070

E-mail: krasznai.szilvia@izsak.hu

 • Anyakönyv és népesség nyilvántartás
 • Hagyatéki ügyek

Téglás Ilona – szociális ügyintéző

Tel.: 76/568-074

E-mail: szocialis@izsak.hu

 • Szociális igazgatás
 • Szociális ügyek

Digner Dávid – építésügyi ügyintéző

Tel.: 76/568-060/109. mellék

E-mail: epitesugy@izsak.hu

 • Építési ügyek
 • Közmű és közterület igazgatás

Bóbisné Magó Lídia – adóügyi ügyintéző

Tel.: 76/568-070

E-mail: ado1@izsak.hu

 • Adóügyek

Bernáthné Szabó Kitti – adóügyi ügyintéző

Tel.: 76/568-070

E-mail: ado2@izsak.hu

 • Adóügyek

Pénzügyi Csoport:

Csoportvezető: Sutus Mónika

Tel.: 76/568-068

Fax.: 76/569-001

e-mail: sutus.moni@izsak.hu

Fogadó óra: ügyfélfogadási időben

Bárdiné Szabó Edit – pénzügyi ügyintéző

Tel.: 76/568-060

E-mail: kozetkeztetes@izsak.hu

 • gyermekétkeztetés
 • szociális étkezés
 • analitikus nyilvántartás

Feróné Gyarmati Éva – pénzügyi ügyintéző

Tel.: 76/568-060

E-mail: penztar@izsak.hu

 • pénztári ügyintézés

Füredi Márta – pénzügyi ügyintéző

Tel.: 76/568-072

E-mail: furedi.marta@izsak.hu

 • humánerő gazdálkodás

Szabó Enikő – pénzügyi ügyintéző

Tel.: 76/568-072

E-mail: konyveles@izsak.hu

 • pénzügyi számviteli ügyintézés

Rábaköziné Kovács Andrea – pénzügyi ügyintéző

Tel.: 76/568-071

E-mail: konyveles2@izsak.hu

 • pénzügyi számviteli ügyintézés

Tóth Otília – iktatási ügyintéző

Tel.: 76/568-060

E-mail: tothoti@izsak.hu

Titkárság:

Tóth-Németh Nikolett – titkársági ügyintéző

Tel.: 76/568-063

E-mail: titkarsag@izsak.hu

 • Titkársági feladatok
 • Testületi feladatok
 • Bizottsági feladatok
 • Nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos feladatok
 • Postázás, Iktatás
 • PR feladatok

Külső erőforrásból

 • Közbeszerzés
 • Pályázatok

Kistérségi szinten

 • Belső ellenőrzés

4. Izsák Város Képviselő-testülete

Dr. Bozóky Imre – polgármester

Szabó József – alpolgármester

Végh Tamás – alpolgármester

Góhér Zoltán – képviselő
Rácz Sándor – képviselő
Dr. Reznerné Viczián Erzsébet – képviselő
Rézműves Mihály – képviselő
Tetézi Attila – képviselő
Varga István – képviselő

Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság:
Elnök: Góhér Zoltán – képviselő
Tagok: Rácz Sándor – képviselő

Varga István – képviselő

Közművelődési- Oktatási és Sport Bizottság:
Elnök: Tetézi Attila – képviselő
Tagok: Dr. Reznerné Viczián Erzsébet – képviselő

            Varga István – képviselő

Gréczi Gábor – külsős tag
Cséplő Zoltán – külsős tag

Egészségügyi és Szociális Bizottság:
Elnök: Rézműves Mihály – képviselő
Tagok: Tetézi Attila – képviselő

Dr. Csavajda Ádám – külsős tag

Mezőgazdasági Bizottság:
Elnök: Varga István – képviselő
Tagok: Rácz Sándor – képviselő

Mikus Anikó – külsős tag

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök: Radics Péter – képviselő
Tagok:
Lakatos Antal Sándor – képviselő
Rupa Elvira – képviselő

5. Izsáki Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek:

Izsák Város Polgármesteri Hivatal

6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Telefonszám: 76/568-060

Telefax: 76/569-001

e-mail: izsak@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

Izsáki Általános Művelődési Központ

6070 Izsák, Kodály Zoltán utca 2.

Tel: 76/568-020

e-mail: ovoda@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Tel: 76/568-079

e-mail: gyjsz@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

Gondozási Központ

6070 Izsák, Kossuth Lajos utca 43.

Tel: 76/569-099

e-mail: gondozasikozpont@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

6. Izsák Város Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

Izsáki Városgazdálkodási és Szolgáltató Kft.

Ügyvezető: Fejszés József

6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Tel: 76/568-060

e-mail: izsak@izsak.hu

7. Izsák Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek

Izsáki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Gondozási Központ Alapító Okirata

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okirata

Izsáki Általános Művelődési Központ Alapító Okirata

8. Izsák Város Önkormányzata által alapított lap

IZSÁKI HÍREK

Kiadó: Izsák Város Önkormányzata 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Főszerkesztő: Makai Marianna

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal pénztára

9. Izsák Város Önkormányzat törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

10. Izsák Város 2020-2024.évi gazdasági programja

Letölthető pdf formátumban

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Izsák Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

 2. Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzata

Megtekinthető: link

III. Gazdálkodási adatok

https://or.njt.hu/eli/v01/725031/r/2022/3


Központi Statisztiakai Hivatal számára 2014. évben az ELEKTRA rendszeren megküldött adatszolgáltatások

– Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása 2014. december 31-ei állapot szerint

– Jelentés az üzleti célú és egyéb szálláshelyekről

12. – Hulladékgazdálkodás
– Közszolgáltatási szerződés