FELHÍVÁS
 ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

  • by

2021/2022. nevelési évre önkormányzati fenntartású köznevelési
intézmény esetében

Értesítem Izsák város lakosságát, hogy
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv – Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal Cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A felmentést adhatja meg annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.