KISIZSÁKI SZENT KERESZT-KÁPOLNA

  • by

1. A nemzeti érték megnevezése

KISIZSÁKI SZENT KERESZT-KÁPOLNA

2. A nemzeti érték szakterületi besorolása

ÉPÍTETT KÖRNYEZET

3. A nemzeti érték fellehetőségének helye

IZSÁK

4. A helyi értéktárba vétel sorszáma, ideje: 1/26/2015

Marosi Izidor egykori izsáki plébános, későbbi váci megyés püspök még az 1960-as években vásárolt telket Kisizsákon azzal a céllal, hogy oda egy kis templomot építsenek. Ez a terv azonban az akkori politikai viszonyok miatt meghiúsult. A rendszerváltás után érkezett el az idő a templomépítésre, a kisizsákiak alapítványt hoztak létre e célból (Kisizsák Kápolnájáért Alapítvány). Az alapkövet 2000-ben rakták le, melyet Marosi Izidor püspök szentelt meg. Az építés négy évig tartott. A szükséges anyagiakat a kisizsákiak, izsákiak adományaiból, valamint a kalocsai érsekség nagy összegű támogatásából és a kecskeméti Porta Egyesület szervezte adománygyűjtésből fedezték.

2004. október 2-án dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek és Szabó Gábor, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese szentelte fel, illetve áldotta meg a kisizsáki Szent Kereszt-kápolnát, melyet a katolikusok és a reformátusok közösen használnak. 

A Farkas Gábor kecskeméti építész tervezte kis kápolna szép és jellegzetes építménye Kisizsáknak és Izsáknak.