Bőg a Damásdi bikája

Damásdi János, izsáki paraszt marhatartással foglalkozott. A mai Bikatorok környékén tartotta ökreit, bikáit, teheneit. Egyszer szántás közben ökrei mert azokkal szántott, hatalmas vasládát fordítottak ki az ekével. A vasládában rengeteg arany volt felhalmozva. A Bikatorokban táborozó törökök rejtették el, és áshatták el a ládát a sok kinccsel. Damásdi János igen hívő ember volt, ezért a református egyházra 20.000 váltóforintot hagyott, 3 hold szőlőt pedig a lelkészségre. A templomnak két harangot is vett az egyik igen nagy volt. Azzal harangoztak mindennap a templomban. Nagyon sokáig szólás-mondás volt Izsákon a reggeli és esti harangkonduláskor az emberek ajkán, hogy “Bőg a Damásdi bikája”.

Gyűjtötte: Kovács Gyula, elmondta: Takács Lajos (1983.)