Meghívó

  • by

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 15-én (szerda) 14:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről:

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

NAPIREND

  1. Az Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beszámolója

Előadó: Lévai Ferencné és Kovács Lászlóné intézményvezető

2. Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

3. Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

4. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Bak Nándor jegyző

5. A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Bak Nándor jegyző

6. Bácsvíz Zrt. által készített 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

7. Beszámoló a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Szabadszállási Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2020. évi munkájáról

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

8. 2021 évi közbeszerzési terv módosítása

Előadó: Bak Nándor jegyző

9. Együttműködési megállapodás kötése a tanyagondnok helyettesítésének ellátása céljából

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

10. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022.

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

11. Gondozási Központ épületének kialakítása

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

12. Egyebek

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS – Zárt ülés döntései

A 2011. évi CLXXXIX. – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés tartása szükséges az alábbi ügyben:

  1. Rendkívüli települési támogatás ügye

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester