PIETA SZOBOR

  • by

1. A nemzeti érték megnevezése

 PIETA SZOBOR

2. A nemzeti érték szakterületi besorolása

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

3. A nemzeti érték fellehetőségének helye

IZSÁK

4. A helyi értéktárba vétel sorszáma, ideje: 1/13/2015

A ma, a katolikus templom kertjében álló Pieta szobor eredeti felállítási helyét egyértelműen nem ismerjük. Ami ismert, hogy 1942. szeptember 8-án, Kisboldogasszonykor, Szűz Mária születésnapján szentelték meg Újszászi Rókusék kúriájának kertjében (korábbi Uzovics-kastély) az 1763-ban készült, s ekkor felújított Pieta-szobrot, melynek felújítására több mint 1000 pengőt fordított az Újszászi család. 

1952-ben állami gazdasági központ lett az épület, s le akarták dönteni az értékes műalkotást, ezért a katolikus hívők egy ünnepi körmenettel átvitték azt mai helyére, a katolikus templomkertbe.  

A Pietà (szabad fordításban „A fájdalmas anya” – az olasz pietà, „szánalom” szóból) a keresztről levett Krisztust ölében tartó és fiát sirató Mária ábrázolása. Ön

Az izsáki szobor eredetével kapcsolatban csak alkotásának dátuma bizonyos, mivel az rá van írva:1763. Hogy konkrétan ki és miért készíttette, azt homály fedi. Egyes vélemények szerint valamelyik helyi birtokos család tagjai felségárulási ügybe keveredtek, s az azt bizonyító iratot egy házkutatás alkalmával hirtelen egy Mária-szobor belsejébe rejtették, s ezáltal elkerülték a felelősségre vonást. Ezt követően hálából készíttették a ma is látható Pieta szobrot. Az érintett család lehetett a Reviczky, a Szily, vagy az Uzovics. Utóbbi talán annyiban valószínűbb a többinél, hogy a szobor, az 1950-es évek elejéig az ő kúriájuk kertjében állt. Ma a mészkőanyagának megfelelő fehér színben látható, de a korábban még fellelhető festéknyomok alapján eredetileg egyértelműen festett szobor volt. Az alkotás műemléki védettség alatt áll.