Falugazdászi tájékoztató -Nitrát adatszolgáltatás

A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak, valamint a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart, az előző naptári évre vonatkozóan (január 1-től december 31-ig) adatszolgáltatást kell tennie a gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján.

Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető: 2022. január 1. és 2022. március 31. között. Az adatszolgáltatást minden fent említett gazdálkodónak teljesítenie kell még abban az esetben is, ha trágyázás nem történt az előző évben. Nullás jelentés leadása is előírás. Műtrágyát 5 évnél nem régebbi talajvizsgálatra alapozottan lehet kijuttatni. Istállótrágyázás esetén talajvizsgálat nem szükséges, azonban ez esetben a szerves eredetű összes nitrogén éves értéke nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket. Az 59/2008 FVM rendelet – Nitrátrendelet – 2020. október 22-től hatályos változata alapján az alábbiak szerint az ország egész területén alkalmazható a pentozánhatás kivédésére a többlet nitrogén-hatóanyag kijuttatás, mely érték nem számít bele sem az adott évi, sem a következő évi növény tápanyagigénybe.

A 2022. évi anyajuhtartás támogatás igénylése: 2022. február 1-től március 20-ig. Tekintettel azonban arra, hogy 2022. március 20. munkaszüneti napra esik, a kérelmek legkésőbb a következő munkanapig, azaz 2022. március 21-ig benyújthatók.
További információ: Mikus Anikó falugazdász