Augusztus 20. ünnepén

Augusztus 20-án, a rossz idő miatt, nem a megszokott helyen a Szabadság téren, hanem a Művelődési Házban zajlott az Önkormányzat és a Tegyünk Izsákért Egyesület szervezésében rendezett ünnepi megemlékezés.

A szép számban megjelenteket Szabó József alpolgármester köszöntötte. Ünnepi beszédet dr. Bozóky Imre polgármester mondott, méltatva augusztus 20-a ünneplésének történetét és első szent királyunk nagy művét, a magyar államiság megteremtését.

Beszédében egyebek mellett kitért arra is, hogy a történelem során Európa védőbástyája volt a magyar nemzet, miközben többször is idegen hatalmak sanyargatták a magyarságot, de mindig talpon maradtunk. Az államalapítás óta eltelt évszázadok megmutatták, hogy a magyarság mindig és minden nehézségen túljutott, s biztosak lehetünk abban, hogy ez a jövőben is így lesz.

Mint fogalmazott, sajnos, napjainkban is alapos okunk van az ilyenféle reménykedésre, hiszen a szomszédunkban háború dúl, amelynek hatásai egyre nehezebb helyzetbe sodorják Európát, benne hazánkat. Generációk óta nem tapasztalt háborús viszonyok sújtanak bennünket. Aggódva nézünk a jövőbe. Hiszen nem tudhatjuk, meddig tart a háború, és meddig súlyosbodik a már most is nagyon súlyos energiaválság. Nyomában a drasztikusan növekvő árak miatti megélhetési nehézségekkel.

Államalapításunkra emlékezve azt is idézzük ilyenkor, hogy az utódok meg tudták őrizni Szent István hagyatékát. Éppen azért van módunk és okunk az ünneplésre és az új kenyér megszentelésére, mert a sok megpróbáltatás után is van hazánk. Tudva azt is, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy a jövő generációinak is legyen magyar hazája.

Mi is, ma élő magyarok a Szent István-i hagyaték őrzői vagyunk. Nagy felelősségünk, hogy ez a hagyaték megmaradjon. Ne csökkenjen, hanem gyarapodjon. Ezért is fontos, hogy a szomszédunkban dúló háborúból kimaradjunk. Segítsünk a hozzánk jövőknek, de háborús konfliktusba ne keveredjünk.

Amikor megszegjük az idei, megszentelt új kenyeret gondoljunk azokra, akik megtermelték az ahhoz szükséges gabonát, ebben a súlyos aszály sújtotta esztendőben is. Gondoljunk azokra, akik az év minden napján megsütik a mi mindennapi kenyerünket. És hite szerint mindenki gondoljon arra is, aki mindezt égi áldásával kíséri. Akinek útjára terelte Szent István a magyarságot bő ezer esztendővel ezelőtt. És gondoljunk arra is, hogy ez a lépés lett és maradt mind a mai napig megmaradásunk záloga. És soha ne feledjük, hogy a jövőnk záloga is csak ez lehet! – zárta gondolatait Bozóky Imre polgármester. Az ünnepségen Rózsa Fanni fuvolajátékkal, Pethő Botond versmondással és Halmi Norbert hegedűszólóval közreműködött.

Az új kenyeret Bajkó Zoltán plébános és Pethő Dénes lelkipásztor áldották meg, majd megszegték és a résztvevőknek kínálták.

Tetézi Lajos