MEGHÍVÓ

  • by

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 19-én (hétfő) 16:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV

NAPIREND

  1. Bácsvíz Zrt. által készített 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

ZÁRT ÜLÉS – Zárt ülés döntése

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

  • Döntés víziközmű a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester