MEGHÍVÓ

 • by

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. október 25-én (szerda) 16:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről:

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

NAPIREND

 1. Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde munkaterve és továbbképzési programja
  Előterjesztő: Kovács Lászlóné intézményvezető
 2. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 3. Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás megszüntetése
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 4. Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetése
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester 
 5. Közterületek nevének módosítása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 6. Gondozási Központ intézményvezetői pályázat kiírása  
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 7. Izsák város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése projektből kimaradt föld felhasználása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 8. Táncsics Mihály Általános Iskola klímák beszerelése
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 9. Táncsics Mihály Általános Iskola tanulóinak úszásoktatás támogatása
  Előterjesztő:Dr. Bozóky Imre polgármester
 10. Go-Forest Kft. erdőgazdálkodási haszonbérleti szerződésének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 11. Beck tanya dűlői betonos út javítása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 12. Csokonai utca padkajavítás
  Előterjesztő:Dr. Bozóky Imre polgármester
 13. Egyebek
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

ZÁRT ÜLÉS – A zárt ülés döntései :
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

14. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. közvilágítási egyedi szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester Sürgősségi indítvány