MEGHÍVÓ

 • by

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 22-én (szerda) 16:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről:
Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

NAPIREND

 1. Izsák Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 18/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 4. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előtejesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 5. Izsák Város Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megtárgyalása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 6. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024 évi munkatervének megtárgyalása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 7. Izsák Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
  Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
 8. Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata
  Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
 9. Izsáki Helyi Választási Bizottság megválasztása
  Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
 10. Adatvédelmi megfelelőség és Információbiztonság biztosítására szerződéskötés
  Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
 11. Izsák 1299/7 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
  Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
 12. Csokonai utca padkajavítás
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 13. Egyebek
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

ZÁRT ÜLÉS: – Zárt ülés döntései
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés alapján

14. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

15. Oktatási pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

16. Rendkívüli települési támogatási kérelem
Előterjesztő: Bak Nándor jegyző