Kitüntetési felhívás

Tisztelt Izsáki Lakosok!

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi kitüntetések adományozásának eljárásrendjét a képviselő-testület által adományozható elismerésekről szóló 5/2024. (IV.24.) önkormányzati rendeletben határozta meg. 

A rendelet értelmében a kitüntetésekre 2024 évben május 31. napjáig lehet javaslatot tenni. Kitüntetésre az izsáki lakcímmel rendelkező lakosság köréből bárki, az izsáki székhelyű civil szervezetek, a polgármester, alpolgármester és a képviselők tehetnek javaslatot. A kitüntetésre jelölt hozzájáruló nyilatkozatát be kell szerezni, és a javaslathoz kell csatolni.

“Izsák Város Díszpolgára”

Díszpolgári cím adományozható annak a természetes személynek – munkássága elismeréséül – aki kiemelkedően jelentős munkájával vagy életművével városon belül, országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, vagy tevékenységével a város jó hírnevét öregbíti, vagy példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 

“Izsák Város Kultúrájáért és Oktatásáért”

Az “Izsák Város Kultúrájáért és Oktatásáért” kitüntetés azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, egyesületeknek, civil szervezeteknek, gazdasági szervezeteknek adományozható, aki vagy akik tevékenysége a város oktatási, nevelési és a kulturális fejlődésében a város értékeit növelő, maradandó munkát végzett, vagy kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. 

“Izsák Város Gazdaságáért”

“Izsák Város Gazdaságáért” kitüntetés Izsák város gazdasági életének fejlesztése terén kifejtett eredményes tevékenység elismeréseként adományozható.

„Izsák Város Közéletéért”

” Izsák Város Közéletéért” kitüntetés Izsák város közösségi életének fejlesztése terén kifejtett eredményes tevékenység elismeréseként adományozható.

“Izsák Város Sportjáért”

“Izsák Város Sportjáért ” kitüntetés Izsák város sportjának fejlesztése terén kifejtett eredményes tevékenység elismeréseként valamint a sport területén elért kimagasló eredményekért adományozható.

A javaslatokat Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatalba mellékelt adatlapon kell benyújtani személyesen vagy a jegyzo@izsak.hu, illetve az irodavezeto@izsak.hu e-mail címeken. Az adatlapot az alábbi linkről lehet letölteni, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában igényelni.

Izsák, 2024. május 6.