Testületi ülések 2015

  • by

2015. december 22.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 22-én (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D

1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

2.) Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester.

3.) Az Izsáki Általános Művelődési Központ alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

4.) Az Izsákért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
Előadó: Gera Árpádné elnök

5.) Közmeghallgatás 15 órakor
Előadó: Mondok József polgármester

6.) ZÁRT ÜLÉS – a zárt ülés döntései


2015. december 1.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 1-én (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D

1.) A 2016. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester.

3.) Az iparűzési adóról szóló 6/2015.(V.6.) Önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

4.) A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Izsák Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

6.) A Képviselő-testület 2016.évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

8.) Továbbtanulási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző.

9.) Iskolák felvételi körzetének véleményezése.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

10) ZÁRT ÜLÉS – A zárt ülésen hozott határozatok

2015. november 10.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 10-én (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D

l.) Izsák Településrendezési eszközök módosítása:
a) Településszerkezeti terv módosítása.
b) A helyi építési szabályokról szóló 2/2009.(II.4.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Önkormányzati rendeletek kötelező felülvizsgálata a megváltozott jogszabályi környezetben.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

3.) A házasságkötés engedélyezésének szabályozásáról és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester

4.) A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Tájékoztató a Helyi Értéktár Bizottság munkájáról. – Melléklet
Előadó: Tetézi Lajos bizottsági elnök

6.) Izsák Város Egészségügyi Koncepciójának (2015-2025) elfogadása.
Előadó: Mondok József polgármester
Dr Rigó József Zsolt ügyvezető főorvos

7.) Javaslat Izsák város közlekedési rendjének módosítására.
Előadó: Mondok József polgármester

8.) Táncsics Mihály mellszobrának áthelyezése.
Előadó: Mondok József polgármester.

9.) ZÁRT ÜLÉS – A zárt ülés döntései

I z s á k, 2015. november 2.


2015 szeptember 29

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én ( kedd) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jegyzőkönyv

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

N A P I R E N D

1.) Beszámoló az Izsáki ÁMK tevékenységéről, a működéshez kapcsolódó dokumentumok módosítása (Alapító okirat módosítási kérelemÓvodai munkaterv )
Előadó: Lévai Ferencné ÁMK vezető

2.)Tájékoztató a 2015/2016-os tanév indításának helyzetéről.
Előadó: Gera Árpád Zoltánné intézményvezető

3.) Izsák Város Közművelődési koncepciója.
Előadó: Tetézi Attila művelődési ház igazgató

4.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója
Előadó: Radics Péter elnök

5.) BURSA HIUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző .

6.) Folyószámla hitelkeret 2015. évi meghosszabbítása.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) ZÁRT ÜLÉS – határozatok

I z s á k, 2015. szeptember 22.


2015. szeptember 1.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-én (kedd) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

N A P I R E N D

1.) Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása – előterjesztés – rendelet
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Tájékoztató a 215. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi alakulásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

3.) Beszámoló az adóigazgatási munkáról. – Kimutatás
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

4.) A Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata.
Előadó: Bak Nándor aljegyző

5.) Izsák Város közlekedési rendjének szabályozása, Parkolási feladatok ellátása, a kapcsolódó önkormányzati rendeletek megalkotása, felülvizsgálata. – csatolt levél
Előadó: Mondok József polgármester

6.) Bölcsődei csoport vagy óvoda-bölcsődei csoport indítása.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) Kormányablak kialakítása Izsákon.
Előadó: Mondok József polgármester.

8.) Gördülő Fejlesztési Terv 2016-2030 (BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt) véleményezése
Előadó: Mondok József polgármester.
9.) Kisizsák városrész közműves szennyvíz- Elvezetés-és tisztítás tervezése.
Előadó: Mondok József polgármester.

10.) Védőnői pályázat elbírálása.
Előadó: Mondok József polgármester.


2015. augusztus 11.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.augusztus 11-én (kedd) 7.30 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV

N A P I R E N D

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr Bozóky Imre alpolgármester

Mondok József társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja és költségtérítése.
Előadó: Dr Bozóky Imre alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS


2015. június 30.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.június 30-án (kedd) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jegyzőkönyv
Zárt ülés – Határozatok

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

N A P I R E N D
1.) Beszámoló Izsák Város közbiztonságának 2014. évi helyzetéről.
Előadó: Csizonvszki László r. alezredes, kapitányságvezető

2.) Tájékoztató az iskolaépítési projektből eredő helyi feladatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

3.) Beszámoló a város egészségügyi helyzetéről, a vállalkozásokkal kapcsolatos szerződések felül- vizsgálata, a korábbi ÁSZ vizsgálat megállapításainak gyakorlati végrehajtása.
Előadó: Dr Rigó József Zsolt ügyvezető főorvos Mondok József polgármester.

4.) Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 1 rész2. rész
Előadó: Mondok József polgármester

5.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

6.) Izsák Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgálata.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) Általános Művelődési Központ vezetőjének megbízása.
Előadó: Mondok József polgármester.

8.) Pályázat kiírása védőnői álláshelyre
Előadó: Mondok József polgármester.

9.) ZÁRT ÜLÉS

I z s á k, 2015. június 22.

2015. május 27.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én (szerda) 14 órai kezdettel tartandó ülésére

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

Napirendi javaslat

1./ Beszámoló az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft. 2014. évi munkájáról (zárszámadás)
Előadó: Bátri Krisztián ügyvezető

2.) Kiegészítés az Izsák-Kom Nonprofit Kft 2014. évi beszámolójához
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

3.) Izsák város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása. I. részII. rész
Előadó: Mondok József polgármester

4.) Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, I részII. rész(zárszámadási rendelet megalkotása)
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Beszámoló az intézményi és belső ellenőrzésről.
Előadó: Mondok József polgármester

6.) A szabadtéri égetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) ZÁRT ÜLÉS

Izsák, 2015. május 19.


2015. május 05.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 5-én (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV

A zárt ülésen hozott határozatok

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D

l.) Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint Kiskőrös HTP 2014. évi beszámoló jelentése.
Előadó: Paksi Dénes tűzoltó parancsnok

2.) Beszámoló jelentés a Szabadszállás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról.
Előadó: Kristóf András parancsnok r.

3.) Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti És gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról.
Előadó: Bak Nándor aljegyző

4.) Beszámoló Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatának 2014. évi működéséről.
Előadó: Sörösné Boldoczki Tímea intézményvezető

5.) A központi háziorvosi ügyelet ellátása.
Előadó: Mondok József polgármester

6.) A 2. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátása.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) Az „ Izsák és térsége szennyvízberuházás” projekt támogatási igényéhez szükséges konzorciumi megállapodás megkötése.
Előadó: Mondok József polgármester

8.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mondok József polgármester.

9.) A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó: Mondok József polgármester

10) Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó: Mondok József polgármester

11.) A GREEN.PRO-TECH Kft (Debrecen) munkahely teremtési szándéka.
Előadó: Mondok József polgármester

12.) ZÁRT ÜLÉS

I z s á k, 2015. április 20.


2015. március 31.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március 31-ém (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

N A P I R E N D
1.) A hatályos közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Önkormányzati rendeletek módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

3.) Az Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása. (2015-2019.)
Előadó: Mondok József polgármester

4.) Beszámoló az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft 2014. évi munkájáról (zárszámadás) – beszámoló 2014 és egyszerűsített éves beszámoló
Előadó: Bátri Krisztián ügyvezető

5.) Pályázat kiírása az Izsáki Általános Művelődési Központ vezetői álláshelyére.
Előadó: Mondok József polgármester

6.) Izsák város Rendezési tervének módosítása (II)
Előadó: Mondok József polgármester

7.) ZÁRT ÜLÉS


2015. március 23.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március 23-án (hétfőn) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

1.) Az iskolaépítéshez kapcsolódó testületi határozatok módosítása
Előadó: Mondok József polgármester


2015. február 24.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én ( kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D

1.) Izsák Város 2015. évi költségvetésének elfogadása, a költségvetési rendelet megalkotása.
I. részII. rész
Előadó: Mondok József polgármester

2.) A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester

3.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester

4.) A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előadó: Mondok József polgármester

5.) Izsák Város 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása.
Előadó: Mondok József polgármester

6.) Az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

7.) ZÁRT ÜLÉS


2015. február 3.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 3-án ( kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Jegyzőkönyv

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D

1.) A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Mondok József polgármester (Email-ben kiküldve!)

2.) Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása. (1. forduló).
Előadó: Mondok József polgármester (Email-ben kiküldve!)

3.) Az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft átszervezése, 2015. évi feladatainak megtárgyalása, az általa nyújtott szolgáltatásokra épülő pénzügyi terv véleményezése.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző. (Email-ben kiküldve!)

4.) ZÁRT ÜLÉS