Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Elérhetőségek:

Izsák Város Önkormányzat

6070 IZSÁK Szabadság tér 1.

Telefonszám: 76/568-060

Telefax: 76/569-001

e-mail: izsak@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

2. Szervezeti felépítés:

Polgármester

Jegyző

 • Szervezési feladatok
 • Sport igazgatás
 • Jogi feladatok
 • Közművelődés igazgatás
 • Városrendezési ügyek
 • Mezőőrség

Aljegyző

 • Informatikai feladatok
 • Oktatási igazgatás
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Egyéb hatósági feladatok
 • Állattenyésztési igazgatás
 • Állatvédelmi és állategészségügyi igazgatás
 • Növényvédelmi igazgatás
 • Környezet és természetvédelem
 • Pályázati ügyek
 • Polgári védelmi feladatok

Ügyfélszolgálati Iroda

 • Anyakönyv és népesség nyilvántartás
 • Ügyfélszolgálat
 • Hagyatéki ügyek
 • Bizottsági feladatok
 • Szociális igazgatás
 • Szociális ügyek
 • Építéshatósági csoport
  • Közterület felügyelet
  • Építési igazgatás
  • Közmű és közterület igazgatás
 • Adócsoport
  • Adóügyek

Pénzügyi Csoport

 • Pénzügy
 • Adóügy
 • Kontrolling
 • Költségvetés
 • Bér
 • Helyiséggazdálkodás
 • Lakásgazdálkodás
 • Egyéb vagyonkezelési ügyek
 • Vagyonnyilvántartás
 • Beruházás
 • Humánpolitikai feladatok

Titkárság

 • Titkársági feladatok
 • Testületi feladatok
 • Bizottsági feladatok
 • Nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos feladatok
 • Postázás, Iktatás
 • PR feladatok

Külső erőforrásból

 • Közbeszerzés
 • Pályázatok

Kistérségi szinten

 • Belső ellenőrzés

3. Vezetők és elérhetőségeik:

Polgármester

Tel.: 76/568-063

Fax.: 569-001

e-mail: polgarmester@izsak.hu

Bak Nándor

Jegyző

Tel.: 76/568-063

Fax.: 76/569-001

e-mail: jegyzo@izsak.hu

Sutus Mónika

Pénzügyi csoportvezető

Tel.: 76/568-068

Fax.: 76/569-001

e-mail: sutus.moni@izsak.hu

4. Ügyfélszolgálati Irodavezető:

dr. Kiss Nikoletta

aljegyző

Ügyfélfogadás:

Hétfő 8 – 11 óráig

Kedd 8 – 11; 13 – 15 óráig

Szerda 8 – 11; 13 -15 óráig

Csütörtök nincs ügyfélfogadás

Péntek 8 – 11 óráig
5. Izsák Város Képviselő-testülete

Polgármester:

Jegyző:
Bak Nándor jegyző

Alpolgármester:
dr. Bozóky Imre
Végh Tamás

Képviselők:

Góhér Zoltán
Rácz Sándor
Rézműves Mihály
Szabó József
Tetézi Attila
Varga István

Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság:
Elnök: Góhér Zoltán képviselő
Tagok:
Rácz Sándor képviselő
Varga István képviselő

Közművelődési- Oktatási és Sport Bizottság:
Elnök: Szabó József képviselő
Tagok:
Dr. Bozóky Imre képviselő
Tetézi Attila képviselő
Gréczi Gábor külsős tag
Cséplő Zoltán külsős tag

Egészségügyi és Szociális Bizottság:
Elnök: Rézműves Mihály képviselő
Tagok:
Tetézi Attila képviselő
Dr. Csavajda Ádám külsős tag

Mezőgazdasági Bizottság:
Elnök: Varga István képviselő
Tagok:
Rácz Sándor képviselő
Mikus Anikó külsős tag

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök: Radics Péter
Tagok:
Lakatos Antal Sándor
Patai Ottó Béla

6. Izsáki Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal

6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Telefonszám: 76/568-060

Telefax: 76/569-001

e-mail: izsak@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

Izsáki Általános Művelődési Központ

6070 Izsák, Kodály Zoltán utca 2.

Tel: 76/568-020

e-mail: zsak.ovi@sv-net.hu

Honlap: www.izsak.hu

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Tel: 76/568-079

e-mail: gyjsz@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

Gondozási Központ

6070 Izsák, Kossuth Lajos utca 43.

Tel: 76/569-099

e-mail: gondozasikozpont@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

7. Izsák Város Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

Izsák INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Tel: 76/568-076

Fax: 76/568-075

e-mail: inno-kom@freemail.hu

A cégjegyzésre jogosult:

Jávorka Gyuláné ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Izsák Város Önkormányzata tulajdonrésze: 100%

IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6

Tel: +36 76 800 164

Fax:

e-mail:szallitas@izsak-kom.hu

info@izsak-kom.hu 

A cégjegyzésre jogosult:

Rudics Ákos ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Izsák Város Önkormányzat tulajdonrésze: 25,67 %

8. Izsák Város Önkormányzata által alapított közalapítvány

Alapító okirat PDF-ben

8/A Izsák Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek

Izsáki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata

Gondozási Központ Alapító Okirata

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okirata

Izsáki Általános Művelődési Központ Alapító Okirata

9. Izsák Város Önkormányzata által alapított lap

IZSÁKI HÍREK

Kiadó: Izsák Város Önkormányzata 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Főszerkesztő: Tetézi Lajos

Szerkesztőség: 6070 Izsák, Kossuth tér 4.

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri Hivatal pénztára

10. Izsák Város Önkormányzat törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

6000 Kecskemét

Deák Ferenc tér 3.

11. Izsák Város 2015-2019.évi gazdasági programja

Letölthető pdf formátumban: itt

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Izsák Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

 2. Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzata

Megtekinthető: link

III. Gazdálkodási adatok

2. Izsák Város Önkormányzatának által foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatások

Személyi juttatásLétszám
Önkormányzat5 402 000.- Ft.3 fő
Polgármesteri Hivatal58 862 000.- Ft19 fő
ÁMK92 474 000.- Ft37 fő
Gondozási Központ6 245 000.- Ft3 fő
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat10 665 000.- Ft5 Fő
Összesen173 648 000.- Ft67 fő


Központi Statisztiakai Hivatal számára 2014. évben az ELEKTRA rendszeren megküldött adatszolgáltatások

– Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása 2014. december 31-ei állapot szerint

– Jelentés az üzleti célú és egyéb szálláshelyekről

12. – Hulladékgazdálkodás
– Közszolgáltatási szerződés