Közösségek

Sárfehér Néptánc Egyesület

A Sárfehér Néptánc Egyesület 2012-ben alakult, a már 1999 óta működő néptáncegyüttes fenntartása érdekében. Célunk a magyar néphagyomány, népi kultúra minél szélesebb körben való ismertetése, táncos mozgásvilágának életkortól függetlenül történő elsajátítása, népszerűsítése. Fontosnak tartjuk a gyermeki kifejező képesség elősegítését, a gyermekek nyitottabbá tételét az őket körülvevő világra a táncra nevelés útján, a művészet, műveltség iránti érzékenység megalapozását. Feladatunk a néptánc oktatás, néptánc és hagyományőrzésre vonatkozó rendezvények megszervezése. Szeretnénk továbbá, ha táncosaink minél több országos versenyesen, fesztiválon képviselnék Izsákot. Napjainkra Egyesületünk 38 főt számlál, és közel 100 táncos programjait szervezzük. Legkisebbeink a Mazsolák, őket követik a Szőlőmagok, majd a Szőlőszemek, a középiskolásokból és egyetemistákból álló csoport a Szőlőfürt. Az idősebb, kezdő táncosokból alakult csoportunk a Szőlőtőke csoport. Büszkék vagyunk rá, hogy már több olyan „családunk” van, ahol a szülők és a gyermekek is tagjai valamelyik tánccsoportnak. Egyesületünket önkormányzati támogatásból, tagdíjakból és tagi hozzájárulásokból tartjuk fenn, és egyre sikeresebbek vagyunk pályázatok írásában is. Elérhetőség: https://www.facebook.com/search/top?q=s%C3%A1rfeh%C3%A9r%20n%C3%A9pt%C3%A1nc%20egyes%C3%BClet