a választási bizottság

Izsák Város Helyi Választási Bizottság (HVB)

– székhe­lye:            6070 Izsák, Szabadság tér 1. 

– elekt­ro­ni­kus le­ve­lezési címe:  jegyzo@izsak.hu

– elnöke:                Péli Dénes

– elnök-helyettese: Kovács Tamás

– tagja:                   Horváth Tibor

– póttagjai:             Mezei István

                             Perlaki István

HVB alakuló ülés jegyzőkönyve