EFOP-1.2.11-16 – Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő- és életpálya tervezést segítő programja

  • by

EFOP-1.2.11-16 – Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő- és életpálya tervezést segítő programja

Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő- és életpálya tervezést segítő programja 

Izsák Város Önkormányzata konzorciumban Kiskunmajsa Város Önkormányzatával sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, Esély Otthon című pályázati felhívásra. 

Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja, hogy olyan feltételek biztosítását tegye lehetővé a vidéki térségekben, hogy a fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. A Pályázó önkormányzatok évek óta igyekeznek olyan társadalmi – gazdasági közeg megteremtésére, amely hozzájárul a települések népességmegtartó erejéhez. Jelen pályázati felhívás megvalósítása a helyi adottságokat, lehetőségeket elemezve jelentősen hozzájárulhat a fenti célok eléréséhez. 

Izsák, mint konzorciumvezető és Kiskunmajsa, mint konzorciumi partner a pályázat keretében az alábbi pályázati célkitűzéseket határozta meg: 
– önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által javítja a fiatalok lakhatási körülményeit; 
– a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programokat valósít meg; 
– a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközökkel (ösztönzőrendszerek kialakításával) támogatja a vidéki fiatalok helyben maradását. 

A pályázati célkitűzések elérése az alábbi tevékenységek megvalósításával válik lehetségessé: 
– Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal párok, családok számára. 
– Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, álláskereséssel kapcsolatos lehetőségek és ismeretek bővítése. 
– A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése. 
– A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára; 
– A fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása. 
Izsák és Kiskunmajsa Önkormányzata már a pályázat előkészítése szakaszában is arra törekedett, hogy a pályázat közvetlen és közvetett célcsoportjait minél inkább bevonja annak érdekében, hogy a célcsoportok a pályázati tevékenységekkel, fejlesztésekkel azonosulni tudjanak, lehetővé téve egy optimális, hatékony projektvégrehajtást. 
A pályázati célkitűzéseket az érintettek megismerték (lakosság, civil – nonprofit szféra, pályázati partnerek, helyi gazdasági szereplők), és minden szereplő a támogatásáról biztosította Izsák Város Önkormányzatának és Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a vezető tisztségviselőit. 
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosítószámú projekt 2018. március 1. – 2021. március 1. valósul meg, a támogatás mértéke 100%, támogatási összeg 199.999.033 Ft. A támogatás intenzitása 100 %.

 

2021 | 10 | 30.
IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUM

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
               

IZSÁK ÉS KISKUNMAJSA OTTHONTEREMTŐ- ÉS ÉLETPÁLYA TERVEZÉST SEGÍTŐ PROGRAMJÁNAK ZÁRÁSÁRÓL

 

Izsák Város Önkormányzata konzorciumban Kiskunmajsa Város Önkormányzatával sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.11-16-2017-00015 Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő- és életpálya tervezést segítő programja

 

Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja, hogy olyan feltételek biztosítását tegye lehetővé a vidéki térségekben, hogy a fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. A Pályázó önkormányzatok évek óta igyekeznek olyan társadalmi – gazdasági közeg megteremtésére, amely hozzájárul a települések népességmegtartó erejéhez. Jelen pályázati felhívás megvalósítása a helyi adottságokat, lehetőségeket elemezve jelentősen hozzájárulhat a fenti célok eléréséhez.

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosítószámú projekt 2018. március 1. – 2021. október 30. valósult meg meg, a támogatási összeg 199.999.033 Ft.

 

Izsák, mint konzorciumvezető és Kiskunmajsa, mint konzorciumi partner a pályázat keretében az alábbi pályázati feladatokat hajtott végre:

– önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által javítja a fiatalok lakhatási körülményeit;

– a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programokat valósít meg;

– a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközökkel (ösztönzőrendszerek kialakításával) támogatja a vidéki fiatalok helyben maradását.

A pályázati célkitűzések elérése az alábbi tevékenységek megvalósításával válik lehetségessé:

– Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal párok, családok számára.

– Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, álláskereséssel kapcsolatos lehetőségek és ismeretek bővítése.

– A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.

– A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára;

– A fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása.