KEOP-7.2.3.0-2007-0001

  • by

Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás tagtelepülésein található települési szilárdhulladéklerakók rekultivációja a FIDIC Piros Könyv szerint

Adatlap

Tájékoztató az eljárás eredményéről KÉ 36867/2010
Tájékoztató az eljárás eredményéről KÉ 36865/2010
Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési szilárdhulladéklerakóinak térségi szintű rekultivációs programja tárgyában Vállalkozási Szerződés a közbeszerzési eljárás 1. részének vontakozásában
Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési szilárdhulladéklerakóinak térségi szintű rekultivációs programja tárgyában Vállalkozási Szerződés a közbeszerzési eljárás 2. részének vontakozásában

Izsáki Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer települési szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja

2007. november 16.-án 9 bács-kiskun megyei település (Izsák, Fülöpszállás, Harta, Kaskantyú, Kunadacs, Orgovány, Solt, Szabadszállás, Újsolt) társulást hozott létre azzal a céllal, hogy közösen valósítsák meg a térségükben található felhagyott, régi TSZH lerakók rekultivációját, melyre a szándék mellett egyébiránt jogszabályi előírás is vonatkozik. Korábban a települések közös beruházásban végrehajtották a korszerű védelemmel ellátott szilárd hulladéklerakó kiépítését Izsákon, állami céltámogatással, KAC támogatással és saját erő bevonásával. Az eddig megvalósult projektekkel és a jelen projektfejlesztés megvalósításával biztosítható lenne a térség hulladékkezelésének komplex megoldása. A rekultivációra vonatkozó kötelező érvényű rendelkezéseket a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.05.) KvVM rendelet tartalmazza. Jelen pályázat tárgyát képező 9 db hulladéklerakó rekultivációjának kidolgozása során az ebben foglalt előírásokat alkalmaztuk, figyelembe véve a rendelkezésre álló környezetvédelemi felülvizsgálatok, rekultivációs tervek, és a helyszíni bejárások adatait. A projekt előkészítő szakaszában az előzetes megvalósíthatósági tanulmány került kidolgozásra, amely tartalmazza a projekt főbb elemeit, a projektgazda és a menedzsment bemutatását, az érintett terület földrajzi és gazdasági jellemzőit, a fejlesztés szükségszerűségét, a projekt indokoltságát. A tanulmány ugyancsak bemutatja a projekt változatait (“0”, “A” és “B”), ezek műszaki, jogi, pénzügyi-gazdasági és kockázati viszonyait, illetve azok szakmai és pénzügyi értékelését, költségvetését, valamint a projekt ütemezését és költségvetését. A projekt hosszútávú célja a pályázó társulás településeinek rekultiválandó települési szilárdhulladék-lerakóira vonatkozóan: ” Az érintett lakosság környezetminőségének javítása ” A terület tájképi javítása ” A terület talaj- és talajvízvédelmének elősegítése A közvetlen célok a következők: ” A hulladéklerakók jogszabály szerinti lezárása, rekultivációja és tájba illesztése ” Monitoring rendszer kialakítása ” Utógondozás megoldása A projekt tevékenységei a célok eléréséhez szükséges előkészítő munkák elvégzése: ” Projekt menedzsment szervezet felállítása ” Kockázatkezelést segítő tervek kidolgozása ” Lakossági tájékoztatás megkezdése, a projekt előkészítés fázis alatt folyamatos fenntartása ” Földtulajdon rendezés, művelési ág változtatás, mint terület-előkészítési tevékenység ” Közbeszerzési szakértő kiválasztása ” Előkészítési tevékenységek közbeszerzési eljárása ” A tenderdokumentációk elkészítése (1 db) műszaki tervezés, engedélyeztetés, RMT-CBA, közbeszerzési dokumentáció (2 db) nem földmunka jellegű terület-előkészítő munkák elvégzésére,) ” A közbeszerzési eljárások lebonyolítása (KSZ jóváhagyása, ajánlati felhívás közzététele, ajánlattételi időszak, hiánypótlás biztosítása, beérkezett ajánlatok bírálata). ” A nyertes ajánlattevőkkel szerződések megkötése. ” Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése, rekultivációs, vízjogi engedélyes, és építési engedélyezési tervek elkészítése ” Terület-előkészítő nem földmunka jellegű tevékenységek elvégzése ” Műszaki tervek kidolgozása ” A projekt megvalósítás közbeszerzési dokumentációinak kidolgozása ” A második fordulóhoz szükséges projektdokumentáció elkészítése A projekt célcsoportjai: A projekt által érintett települések összlakossága 32488 fő, ebből a TSZH lerakók 500 méteres körzetében élő, így a projekt által közvetlenül érintett lakosok lélekszáma 1687 fő.
Megítélt támogatás: 40 800 000,-Ft

Pályázat benyújtás dátuma: 2007-11-23