SZENT MIHÁLY KATOLIKUS TEMPLOM

  • by

1. A nemzeti érték megnevezése

SZENT MIHÁLY KATOLIKUS TEMPLOM

2. A nemzeti érték szakterületi besorolása

ÉPÍTETT KÖRNYEZET

3. A nemzeti érték fellehetőségének helye

IZSÁK

4. A helyi értéktárba vétel sorszáma, ideje: 1/14/2015

Az 1766-ban megnyitott katolikus háztörténet, a Historia Domus bejegyzései szerint Izsákon „emberemlékezet óta” volt templom. Ezt egyéb történeti feljegyzések is megerősítik András király uralkodása idején, 1211-ben készült a tihanyi apátsághoz tartozó birtokok határleírása, vagyis „leltára” amely megemlíti Culum-falut, mint az apátság birtokrészét, amelynek temploma is van, egy körtemplom, Szent Kereszt néven. Ekkor tehát már bizonyosan volt temploma Izsáknak. Hogy pontosan mikortól, arra nincs adatunk.

A mai katolikus templomot, a régi körtemplom helyén 1801-ben kezdték építeni az izsákiak. A klasszicista stílusú templom nyolc év alatt készült el. Építőanyaga a régi templom köveiből került ki, valamint a Dunán uszályokon Dunaföldvárra, majd onnét szekereken Izsákra szállított pilisi mészkőből, illetve a volt ágasegyházi templom megmaradt köveiből. Az építés költségeit zömében az izsákiak állták, a vallásalaptól 5000 forintnyi támogatást kaptak. A templomot 1808-ban szentelték fel Szent Mihály tiszteletére.

A főoltár és mellékoltár olajképeit 1809 és 1811 között Pesti Schwarz József festette. Copf stílusú szószéket 1812-ben állítottak. Az első díszítőfestést 1912-ben kapta a templom, és ekkor készültek a mennyezeti szekkók is, Milié Kálmán festőművész munkájaként. 1962–ben festették újra a templombelsőt. A munkákat Csibi Mihály festőművész irányította és ő festette a főoltár melletti, Gábriel és Rafael főangyalt ábrázoló, valamint a szentély fölötti „Az angyalok harca” című szekkókat. A díszítő festési munkákat Angel Menyhért és Boltos Lajos végezték. Az évtizedek alatt néhol erősen megkopott díszítőfestést a templom építésének 200-dik évfordulójára, 2008-ban újították meg. Ekkor az első, 1912-es kifestés szerint festették újra. A festési munkákat a piliscsévi a Szendi-Barokk Kft., a szekkók felújítását a Krisztart Bt. végezte el.

2008-ra, a 200 éves évfordulóra nemcsak a templombelső, hanem a külső homlokzat és a tetőszerkezet is megújításra került, az Európai Unió SHAPARD programjától kapott pályázati pénzből és a kalocsai érsekség nyújtotta támogatásból.

Az izsáki Szent Mihály-templom műemléki védettség alatt áll.