TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0151

  • by

Adatlap

Összefoglaló a TÁMOP 3.1.4/08/2 „ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” nyertes pályázatról

Módszertani megújulásunk felgyorsulását támogatta Izsák Város Önkormányzata által benyújtott TÁMOP 3.1.4/08/2 „ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” nyertes pályázat. A pályázatban foglaltak szerint 3 feladat ellátási helyen / Napköziotthonos Óvoda, Általános Iskola alsó tagozat, és Általános Iskola felső tagozat / kezdődött meg a munka a 2009. szeptember 1.-jével kezdődő új tanévben. Az iskola két feladat-ellátási helyére43.789.320 Ft jutott melynek jelentős hányadát továbbképzésekre, kompetencia alapú taneszközök és segédeszközök beszerzésére kellett fordítani.

A pályázati kiírásnak megfelelően a végrehajtásra a teljes tanév rendelkezésünkre állt, a befejezés 2010. augusztus 31-én lesz.

Mit is jelent a napjainkban oly sokszor hangoztatott „kompetencia” szó?

Illetékesség, jogosultság, szakértelem.

A különböző nemzetközi és hazai felmérések, elemzések egyik legfontosabb megállapítása: tanulóink tudása nem elég elmélyült, a tanultakat nem tudják új helyzetekben, a mindennapok gyakorlatában alkalmazni.

A „Mit tanítsunk?” kérdés mellett tehát azonos súllyal jelenik meg a „Hogyan tanítsunk? kérdés is.

Ahhoz, hogy az iskola, mint intézmény megvalósítsa feladatát, igen sokrétű munkát kell végezni: a pedagógus értéket közvetít, képességeket fejleszt, kompetencia alapú oktatást végez és nem utolsó sorban nevel.

Intézményünkben az alsó tagozaton 8 bevont tanulócsoporttal, 6 pedagógussal, felső tagozaton 6 bevont tanulócsoporttal, 9 pedagógussal valósítottuk meg a kompetencia alapú oktatás bevezetését. Az első évfolyamon szövegértés-szövegalkotás, a második és negyedik évfolyamon matematika és szociális-, életviteli- és környezeti kompetencia területen. Az ötödik évfolyamon matematika-logika, szövegértés-szövegalkotás illetve egy ötödik , két hatodik és egy nyolcadik osztályban életpálya építés területeken. A nevelőtestület tagjai a pályázat finanszírozásában továbbképzéseken vettek részt. Munkájuk mellett gyakran hétvégeken 180 – 210 órányi továbbképzésen sajátíthatták el az újszerű módszereket, amelyeket azután a tanítási óráikon ki is próbáltak tanítványaik örömére. Ezeknek az új ismereteknek a lényege a tevékenykedtetve tanulás, ahol is a tanulásukban gyakran kudarcra ítélt gyermekek is sok-sok pozitív élménnyel és főleg rengeteg ismerettel gazdagodhatnak.

A kompetencia alapú oktatás mellett – a pályázati kiírásnak megfelelően – több kötelező elem megvalósulását is meg kellett szerveznünk.

Ezek a következők:

Témahét:

„Egészséges életmódra nevelés” / Erősné Solti Gizella, Kállainé Varga Erzsébet/

„A Kolon-tó szerepe a környezettudatos magatartásra nevelésben” /Ázsóth Ilona, Eszik Judit, Csontosné Csősz Erzsébet/

Moduláris program:

„Környezetvédelem -Kolon-tó” /Dr. Reznerné Viczián Erzsébet, Penczné Oláh Ibolya/

„Egészséges életmódra nevelés” témában. / Katzenbachné Csengődi Edit /

Három hetet meghaladó projekt:

„Lakóhelyünk megismerése, hagyományaink” /Dr. Sőreghyné Muladi Ildikó, Tumbász Mariann /

„Németországi testvérkapcsolat” témában: /Katzenbachné Csengődi Edit. Szegediné Huczek Katalin/

Ezen kívültantárgytömbös oktatás folyt 1-1 hatodik és nyolcadik osztályban, illetve műveltségterület bontás nélküli oktatása során 5. osztályos tanulóink a hagyományos magyar nyelv és irodalom tanulása helyett főként a szövegértésük fejlesztésére fektettek hangsúlyt. E kompetencia nélkül elképzelhetetlen, hogy valaki a későbbiekben sikeres legyen az önálló tanulásában.

Témahét az 1.évfolyamon– Egészséges életmód

A TÁMOP pályázat keretén belül az első évfolyamon az egészséges életmóddal kapcsolatos témahetet szerveztünk. Intézményünk eddig is fontosnak tartotta, hogy tanulóink ismerkedjenek meg az egészséges életmód feltételeivel, alakuljon ki igényük a korszerű táplálkozás, a személyi higiénia iránt, legyenek edzettek, teherbíróak. A „témahét” egy új tanulásszervezési mód, amikor egy adott témakört a tanulók több tanítási napon át a hagyományostól kissé eltérő formában, de életkoruknak megfelelő szinten – tevékenyen, játékosan – dolgoznak fel. A tanulók és a szülők visszajelzései alapján a gyerekek szívesen vettek részt a tevékenységekben, és sikerült szemléletüket pozitív irányba változtatni. Többek között élelmiszerek csomagoló anyagait, címkéit vizsgálgattuk; táplálékpiramist készítettünk; bicikliztünk, rollereztünk; minden nap megkóstoltunk egy kevésbé ismert élelmiszert (kecskesajt, teljes kiőrlésű kenyér, aszalt gyümölcsök, magvak, 100%-os gyümölcslé, nyers zöldségek); gyakoroltuk a helyes fogmosást. A témahetet az egész alsó tagozatot megmozgató aszfaltrajzversennyel zártuk.

Moduláris oktatási program az alsó tagozaton: Környezetvédelem- Kolon-tó

Modul a tananyag kisebb, önmagában koherens része, mely az egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egység.

A moduláris oktatási program egy 8 órát felölelő egységként valósult meg iskolánkban. Ennek keretén belül a második évfolyamosok a Kolon-tóhoz látogattak, ahol szakvezető segítségével széleskörű ismeretekkel gyarapodtak a tópart életközösségéről. Ismereteiket egy 4 évre szóló, 50 oldalas, – a kollégák által összeállított – terepnaplóba rendezték.

Helyi tantervünk meghatározza, hogy évente néhány órát kint töltsünk a Kolon-tónál. Mindezek mellett mi is fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a hagyományos tanórai foglalkozástól eltérő módon ismerjék meg a környezetükben élő növényeket és állatokat. Értsék, óvják, tiszteljék a természet szépségeit.

Mindezen ismeretekhez fokozatosan, életkori sajátosságaiknak, befogadó-készségüknek megfelelően, tervszerűen, tudatosan felépítve jussanak. A természet megismerése saját élményen alapuló, gyakorlati, aktív tanulásban, személyes tapasztalások alapján történjen.

Ez a program alkalmas a rendszerszintű gondolkodás fejlesztésére, segíti az ember és a természet közötti kölcsönhatás felismerését.

A három hetet meghaladó projekt az alsó tagozaton

A három hetet meghaladó projektet a 4. évfolyamosok Táncsicshoz kötötték. Rengeteg szervezést igényelt, mivel az egész iskolát megmozgatta, tanórai és tanórán kívüli tevékenységekre egyaránt épült. Sokkal többet jelentett a gyerekek számára, mintha egy tíz perces ünnepségen emlékeztek volna meg iskolánk névadójáról. Sokrétű információval, pozitív élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak. A TÁMOP-os erőforrás segítségével nagyszabású, magas színvonalú projektet sikerült megvalósítani

A gyerekek számára azok a programok tetszettek a legjobban, amelyeken önként, közösen vehettek részt. Összeadhatták képességeiket, differenciálódtak illetve sok mozgásos, játékos feladat közül választhattak. Nagy hangsúlyt helyeztünk a megfelelő jutalmazásra. Emléklappal készültünk, és a verseny minden dobogós helyezettje tárgyi jutalmat is kapott. A projekt anyagi költsége hozzávetőlegesen százezer Ft volt. (fáklyák, kartonpapírok, ragasztók, íróeszközök, borítékok, jutalmak stb.) Ez nem nagy összeg, mégis pályázati pénz nélkül a következő években nyitni kell a vállalkozói és magánszféra felé. Sok kis apró ötlettel ugyanilyen színes, élményekkel teli programsorozatot lehet összeállítani. A tanulók egyértelműen a megemlékezés e formáját választották, kifejezetten szeretnék, ha az elkövetkező években is hasonló programokkal emlékezhetnének meg Táncsics Mihály születésének évfordulójáról.

Háromhetet maghaladó projekta felső tagozatban

Ennek keretében tanulóink németországi testvérkapcsolat témakörben szinte mindennel megismerkedhettek, foglalkozhattak, kollégáink kiváló szervező tevékenységének köszönhetően. A programba bevonták nemcsak a felső, hanem az alsó tagozat tanulóit is, akik egy zenés délelőttöt tölthettek el a német nyelv népszerűsítésének érdekében a Sportcsarnokban. A projekt tulajdonképpen 2 hónapig tartott s a nagyon várt német csereprogrammal ért véget. Kollégáink nagy hangsúlyt fektettek a jutalmazásra is, rengeteg tanulónak szereztek ezzel örömöt, és hangsúlyozták az idegen nyelv tanulás fontosságát és rengetek hasznát a mai világban.

Témahét a felső tagozaton

A Kolon-tónak köszönhetően a környezettudatos magatartásra nevelés terén szerveződött. Ebben a programban nemcsak a 6 bevont csoport, hanem az összes felsős osztály részt vett. Egy egész héten át forgószínpadszerűen: természetvédelemmel kapcsolatos tablót készíthettek, természet filmet nézhettek, terepasztalt alkothattak tanítványaink. Remek munkák készültek, melyeket az érdeklődök a Sportcsarnokban rendezett kiállításon, a Tanévzáró ünnepélyen tekinthettek meg. A témahét legkedveltebb programja az a kirándulás volt, amelyet kollégáink fáradságos és körültekintő munkával szerveztek a Kolon-tavi madárvártához. Itt minden tanuló megismerkedhetett a madárgyűrűzés alapjaival, a homok puszta-gyepek élővilágával, és kedvére ”horgászhatott” rákok, csigák kagylók, kétéltűek s egyéb vízi élőlények kavalkádja között. Mondhatni, hogy remekre sikeredett e gumicsizmás program kicsiknek és nagyoknak is. Köszönet a Kiskunsági Nemzeti Park, a Turján Bt. munkatársainak, és annak a sok-sok szülőnek, akik hozzájárultak az osztályok kijutásához, s nem utolsó sorban kollégáinknak. Az egész hetet egy hangulatos vetélkedő zárta, amelyre a Sportcsarnokban került sor igen jó hangulatban, élményekkel és tudással gazdagodva.

Moduláris oktatás a felső tagozaton

Az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozva zajlott az egyik ötödik osztályban testnevelés, idegen nyelv és osztályfőnöki órákon. A tanulók remek hangulatú órákon vehettek részt és bővíthették ismereteiket, játékos keretek között.
A változatos tanulói munkákat a nagy nyilvánosság elé tártuk, melyeket 2010. június 17-én a tanévzáró ünnepélyünkön megtekinthetett minden érdeklődő.

Köszönjük kollégáink egész éves lelkes és kitartó munkáját!

Fodorné Bálint Éva, Balogh Rita
szakmai vezetők

Kompetencia alapú oktatás az iskolában

Bevont pedagógusok névsora /5-8. évfolyam/
Bevont pedagógusok névsora /1-4. évfolyam/
Innovációk /5-8. évfolyam/
Innovációk /1-4. évfolyam/

Összefoglaló

Óvodai innováció – Madarásszunk!
 A TÁMOP 3.1.4 pályázati konstrukció egyik elemeként, a kötelező feladatok között szerepel az önálló intézményi innováció megvalósítása és közzététele.

“A pályázati kiírás szerint saját intézményi innováció az, amely:

a.. a helyi igényekhez igazodva,
b.. egyéni fejlesztésre,
c.. a nevelés-oktatás eredményességének fokozására,
d.. az esélyegyenlőség kiteljesítésére,
e.. hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik.”

A témaválasztás egyik fő oka, hogy településünk sajátos jelleggel bír. Izsák település részét képezi ugyanis a Kiskunsági Nemzeti Park a Kolon-tóval és az ott élő páratlan állat és növényvilággal. Ezen belül is a madárvilág a (fehér gólya) áll a projekt középpontjában.

Ezt az anyagot a kompetencia alapú programcsomagon belül a játék, az érzelem, és az erkölcs központi témaköréhez kapcsolhatjuk. A projekt a komplex nevelés alapelvének érvényesítését követve dolgozza fel az anyagot.

A komplexitáson túl fontos cél volt a gyermekek közösségi nevelése, az egészséges életmódra nevelés iránti igény kialakítása, a szűkebb és tágabb környezet megismerése a településünk adta lehetőségek kihasználásával. A helyi adottságok felfedezése, védelme, erősíti a gyermekekben a környezetükhöz való kötődést, a település értékeinek megbecsülésével és védelmével a hazaszeretetüket is alapozhatjuk.

A gyerekek felfedezhetik, hogy a településünk milyen páratlan védett értékekkel (nemzeti park, Madárvárta) rendelkezik. Ezen értékek megismertetésével sokkal érzékenyebbé válhatnak a környezetük megóvására, melynek megtapasztaltatása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a gyermekek és mi magunk ( pedagógusok, szülők) is szemléletmódot tudjunk váltani.

(Kovács Lászlóné)

Az innováció anyaga letölthető erről az oldalról!

Kompetencia alapú oktatás az óvodában

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósul meg.

Szeretnénk egy kis bepillantás adni az óvodánkban a TÁMOP -3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés” című pályázathoz kapcsolódó témahetek és projektek lezajlott tevékenységeibe. A három kiscsoport és egy nagycsoport pedagógusai röviden összefoglalták az élményeiket, tapasztalataikat.

„Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésére került sor 2009/2010 tanévben a felsővárosi óvoda kiscsoportjában is. Maga a programcsomag is új fogalom volt számunkra. Egyes elemeit részenként is felhasználhatjuk, de komplex csomagként teljességében is alkalmazhatjuk. Természetesen, mint bevont csoport igyekszünk a lehető legtöbb „témát” átvenni, a csoportunkban megvalósítani. A programcsomag megvalósulását a szülők is jól nyomon követhetik, hisz a feldolgozott témák fényképek formájában megjelennek a faliújságon. Január 18-tól január 22-ig TÉMAHETET tartottunk „ Vízi világ” címmel, melynek középpontját a csoporttal közösen elkészített akvárium adta. Nagyon mozgalmasra és változatosra sikerült ez a hét. A gyerekek szívesen vettek részt a különböző tevékenységekben. (Akvárium összeállítása, versek mondogatása, eljátszása, papír halacskák ragasztása.) A következő nagyobb munkánk pedig a „VÍZPARTON” című projektünk, mely március 5 -től március 26-ig tart. A téma feldolgozása szintén nyomon követhető a faliújságon ,valamint nyílt napok formájában meg is tekinthető a csoportban.”

Kovács Lászlóné III.épület kiscsoport

Halpikkely ragasztása papírra
„Januárban tartottam meg témahetemet, amely a „Vízben topogunk” elnevezést kapta. A gyermekek egy héten át a víz jellemző jegyeivel (halmazállapotai, színe, íze, ereje, felhasználása) ismerkedtek változatos formában. Különösen megkedvelték Párácska, a kis felhő meséjét, de lelkesen vettek részt a csipkebogyó tea elkészítésében, a közös mosogatásban, a „lepkék” játékban-szívószállal kóstolgatták a kancsókban levő folyadékokat, amelyek közül ki kellett választaniuk, melyik lehet a víz. Kipróbáltuk az olajfestéket és különböző tárgyakat úsztattunk a vízben (pl. kavics, papírhajó) és megfigyeltük, vajon melyik süllyed el? A gyermekek élvezték a vízzel való foglalatoskodást, kivétel nélkül részt vettek a tevékenységekben. Nagyon érdeklődőek voltak, ötleteikkel még színesebbé tették a délelőttöket.
A hét folyamán készült fényképeket és a gyermekek keze nyomán megszületett alkotásokat a szülők örömmel nézegették.”

Halek Anita I.épület kiscsoport
„Az elmúlt hetekben nagyon érdekes témákkal kapcsolatosan szerezhettünk tapasztalatokat, élményeket. Megismerkedtünk a víz témakörben annak fontosságával, hogy oda kell figyelnünk arra, minden hulladék a helyére kerüljön, s ne szennyezzük a vizeinket. Ugyanis a vízpartok és vizek élővilágával kapcsolatos felfedező körutunk egyik állomása a Kanálisunk és környékének megfigyelése volt. Sajnos élőben is tapasztalhattuk, hogy mennyire nem figyelünk oda környezetünkre, nem óvjuk értékeinket.
A projektünk 4 hete alatt egy „Tóni” nevű kishal szemszögéből láthattuk a vizet, a vízi közlekedést, a vízszennyezést, a vizek és vízpartok élővilágát.
A közvetlen tapasztalatszerzés és a későbbi könnyebb visszatekintés részeként készítettünk tutajokat, hajókat mintáztunk, vizsgáltuk a talaj víztisztító (szűrő) hatását, készítettünk újságpapírból halacskás díszt, befőttesüvegből díszakváriumot, gyűjtöttünk kavicsokat, nádat, melyet a csoportszobánkban minden nap a játékainkhoz fel is használtunk. Sokszor bújtunk egy-egy játék kedvéért „gólya- vagy épp béka- esetleg halbőrbe”. Amikor pedig játszottunk elmondtuk verseinket arról, hogy vízbe estünk, vagy arról, hová iramodik a patak és elénekeltük, eljátszottuk a témához kapcsolódó dalainkat.
A projektet záró napon pedig vendégeink szeme láttára berendeztünk egy akváriumot, amibe be is költöztettünk négy aranyhalat, akik a négy hét alatt szövődött mesénk szereplői voltak.
A projektbe bevontuk a szülőket is a folyamatos gyűjtőmunkával. Ezúton is köszönjük a segítségüket.”

Fejszés Ildikó II.épület kiscsoport

„A pályázatban vállaltak szerint ettől az évtől kezdve a mi nagycsoportunkban is bevezetésre került a kompetencia alapú program. Bár nagycsoportos életkorral egyedülállóként vágtunk bele ebbe a feladatba és nagy kíváncsisággal vártuk azoknak a gyerekeknek a reakcióját, akik eddig nem ehhez a módszerhez voltak hozzászokva, meglepő módon pozitív hozzáállást kaptunk a gyermekektől.
A program sajátos témabontásának-és feldolgozásának köszönhetően olyan gyakorlati ismereteket sajátítanak el a gyerekek a tevékenységek révén, amelyeket a későbbiek során a mindennapi életben sokkal kézzelfoghatóbban tudnak majd hasznosítani, mint az eddig főként elméleti alapokra támaszkodó módszereinknek köszönhettek.
Egy – egy anyag feldolgozása lehetővé teszi, hogy egyszerre több fejlesztési terület is megvilágítás alá kerüljön.
Sok olyan meglévő háttérismeretre derült fény a gyermekeknél, amelynek kibontakoztatására az eddigiek során nem került lehetőség.
Az újszerű vizuális tevékenységeknek köszönhetően sok – sok eddig még nem ismert technikával ismerkedhetnek meg a gyerekek, amelyek nagy tetszésnek örvendtek a kezdeményezések során és ennek köszönhetően folyamatos érdeklődés kísérte a gyerekek részéről, sőt még azok a gyerekek is szívesen részt vettek a tevékenységekben, akik eddig inkább passzivitást mutattak ebben az irányban.
Az újabbnál újabb témáknak, ötleteknek köszönhetően a gyermekek aktivitása és folyamatos figyelemtartása nagy arányban javult, és így a fegyelmezési gondjaink is háttérbe szorultak.
A gyerekek kis tudósokként, ha kell biológusként, kémikusként, matematikusként vesznek részt úgy a kezdeményezéseken, hogy közben azt hiszik, hogy „csak játszunk”, és észre sem veszik, hogy mennyi – mennyi mindennel bővül tudásuk.”

Laki Adrienn I.épület nagycsoport

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázati kiírás alapvető célja:
A magyar közoktatás az elmúlt évtizedekben, főként a 90-es évek kezdetétől nagy változásokon ment keresztül, mind a rendszer hatékonyságát, mind irányítását és finanszírozását tekintve. A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú PISA mérés eredményei világítottak rá először arra, hogy a 15 éves korosztály mintegy 20 százaléka súlyos olvasási, és a matematikai nehézségekkel küzd, amit a 2006-os vizsgálat is megerősített. Ugyancsak évek óta elégedetlenek a munkaadók az oktatásból a munkaerőpiacra kilépők felkészültségével. Mindezek a negatív jelzések, illetve a hazai mérések eredményei is a szakterület korszerűsítését sürgették. A közoktatás hosszú távú stratégiája már pontosan megjelöli a fejlesztés irányait, eszközrendszerét. A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a tartalmi szabályozást helyezte új alapokra. Az oktatási programok fejlesztése első ízben az Nemzeti Fejlesztési Terv I. keretei között vált lehetővé.

Korábban a hazai pályázati rendszerben, illetve a világbanki, Phare és egyéb közösségi programok keretében egy-egy részterület (pl. IKT, idegen nyelv, szakképzés, minőségbiztosítás) konkrét célra és célcsoportra való fejlesztései valósultak meg, amelyek eredményei azonban nem voltak elegendőek ahhoz, hogy rendszerszintű változásokat eredményezzenek. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: HEFOP) 3.1.1. program keretében hat kompetencia területen készültek el modul rendszerű oktatási programok, amelyek kipróbálása és bevezetése közoktatási intézmények 10 %-ában sikeresen megtörtént. A PHARE programok és az NFT 1 keretei között zajló fejlesztések között is volt olyan program, amelynek célja a befogadó iskolarendszer és pedagógiai környezet kialakítása. Ennek keretei között megkezdődött a tényleges együttnevelés támogatása, a különböző háttérrel rendelkező gyerekek egy csoportban való nevelése. A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

A pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0151

Projekt összköltség: 56.163.380.-Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.

Pályázat benyújtás dátuma: 2009.01.19.

Támogató döntés: 2009.05.05.

Szerződés hatályba lépése: 2009.06.19.

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2009.05.05.

Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2010.08.31.

PÁLYÁZAT TARTALMA

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

Az alábbi implementációs és innovációs tevékenységeket a pályázónak – a nevelésioktatási intézmény típusainak megfelelő feladatok vonatkozásában – feladatellátási helyenként, a „szolgáltatói kosár” szakmai tervezési segédlet figyelembe vételével kell megtervezni és megvalósítani.

a) A kompetencia alapú oktatás implementációja Az alábbi kötelező tevékenységek közül a feladatellátási helynek az adott intézménytípusnak megfelelő (pl. óvoda, általános iskola, középiskola, kollégium), releváns feladatokat kell tervezni és megvalósítani:

A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy az tartalmazza a következő kötelező elemeket:

legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz);

legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a matematika kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz);

legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;

Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy).

műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület)

óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

kollégiumok esetében a szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása,

az alapfokú művészetoktatási intézmények fejlesztési feladatai: fejlesszen, alkalmazzon olyan tananyagokat, pedagógiai koncepciót, tanulói és tanári segédanyagokat, értékelési eszközöket, pedagógus továbbképzési programot, amelyek – az esztétikai-művészeti kompetenciák intenzív fejlesztésével egyidőben – hozzájárulnak a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztéséhez, a szociális és állampolgári kompetenciák erősítéséhez a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztése útján.

Az előző pontban szereplő, oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.). A tevékenységet a pályázónak úgy kell megterveznie, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások bevezetésének keretében) a következő kötelező elemek megvalósuljanak:

Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként

Legalább egy témahét megszervezése tanévenként

Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként

Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele. Ennek keretében kötelezően megvalósítandó továbbképzések:

Menedzsmentképzés a vezetők számára (2×30 óra; általános projektvezetési tréning, oktatásszervezési módszertani tréning; óvodák esetén 1×30 óra)

Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (valamennyi, az implementációban résztvevő pedagógusok számára kötelező: 2×30 óra; projektpedagógia, tömbösített oktatás és műveltségterületi integrált oktatás, valamint egy választott képzés a szolgáltatói kosárban felsorolt tematikán belül; óvodák esetén 2×30 óra tematikából választott képzés)

A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés (a választott oktatási programnak és kompetenciaterületnek megfelelően kötelező)

Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés (valamennyi az implementációban résztvevő pedagógusok számára kötelező, óvodák esetén választható)

Az implementációs folyamat támogatása érdekében szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele a feladatellátási hely típusának megfelelően meghatározott minimum-óraszámban:

óvodák esetében: 70 óra

iskola 8 tanulócsoportig, kollégium, alapfokú művészetoktatási intézmény: 140 óra

iskola 8 tanulócsoport felett: 210 óra

A megadott órakereteken belül a szaktanácsadói szolgáltatások fajtáit a feladatellátási hely szükségleteihez igazítottan kell megtervezni. (A szolgáltatói kosár szakmai ajánlásokat tartalmaz erre vonatkozóan.)

A pályázónak terveznie kell a kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzését, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzését.

b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása (szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása)

A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása.

A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.

Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani.

A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele. Ennek keretében kötelezően megvalósítandó továbbképzések:

40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett, illetve ha a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv előírja tantestületi IPR-képzés (Amennyiben a HEFOP keretében a tantestület már kapott IPR képzést, és a tantestület személyi összetétele nem változott 20%-kal nagyobb mértékben, az IPR képzés nem kötelező.)

40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés

SNI-tanulók érintettsége esetén (amennyiben a feladatellátási helyen SNItanuló nevelése, oktatása zajlik) együttnevelésre felkészítő tréning Kötelezően tervezendő tanácsadói szolgáltatások:

40% feletti HH-tanuló arány felett a TÁMOP 3.1.1 kiemelt program által biztosított esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó (térítésmentes szolgáltatás)

40% feletti HH-tanuló arány felett IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó

Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja (“jó gyakorlatok átvétele”). – Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, a pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek megteremtése, referenciahelyi szolgáltatások igénybe vétele (pl. a pedagógiai eljárást már sikerrel alkalmazó intézményben tanóra-látogatási alkalmak szervezése a jó gyakorlatot adaptáló intézmény pedagógusainak, pedagógusok közötti szakmai konzultáció, tapasztalatcsere megvalósítása).

Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik. Pl.: oktatási projektek, fejlesztő programok, átvezetési tervek, korszerű tanulásszervezési eljárások stb. kidolgozása, önálló programok, módszerek létrehozása, alkalmazása. Az önálló intézményi innováció tematikájához, illetve

A fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása (Átfogó intézményfejlesztés). Ennek keretében kötelező tevékenységek:

A projekt indításakor a feladatellátási helyen az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartani, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.

Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa (a program végére). A helyi tanterv, pedagógiai program módosítása során fel kell használni az implementáció tapasztalatait.

Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.

Egyéb támogatható tevékenységek a megvalósítással kapcsolatban: Jelen pályázat keretében a pályázó a fejlesztési program sikeres megvalósítása érdekében a kötelező tevékenységeken túl olyan tevékenységek megvalósítását is tervezheti a feladatellátási helyeken, amely a kompetencia alapú oktatás implementációjához, illetve az intézményi innováció megvalósításához szükségesek:

További „Jó gyakorlatok átvétele”, adaptációja, hálózati tanulás a referencia intézményektől.

Pályázónak lehetősége van a pályázat céljaihoz illeszkedő, annak eredményes megvalósítását szolgáló pedagógus továbbképzési programok tervezésére. A tervezett továbbképzésnek a pedagógus-továbbképzés rendszerében akkreditált képzésnek kell lennie.

A pályázatban lehetőség van a továbbképzésen résztvevő pedagógusok helyettesítési díjának, illetve a továbbképzés egyéb kapcsolódó költségeinek elszámolására – a költségvetési specifikációban foglaltaknak megfelelően.

A projekt keretében lehetőség van a pályázat céljaihoz illeszkedő, annak eredményes megvalósítását szolgáló további oktatási, pedagógiai tanácsadói szolgáltatás tervezésére és megvalósítására, illetve szükség szerint a kötelező tevékenységeknél megjelölt tanácsadói szolgáltatások magasabb óraszámban való igénybevételére.

A pályázatban támogatható a pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs tevékenység, új pedagógiai, módszertani produktumok létrehozása, pl. egy többhetes projekt kidolgozása, témahét leírásának elkészítése, megszervezése, a tömbösített oktatást, tantárgyak bontása nélküli műveltségterületi oktatást szolgáló pedagógiai program/helyi tanterv/tanmenet, helyi nevelési program, kollégiumi nevelési program kidolgozása. A kidolgozott tartalmat, produktumot az iskola honlapján, bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen közzé kell tenni, és a fejlesztési dokumentációt (pl. a projekt leírása, tanmenet, óravázlatok, kép- és hanganyag, linkgyűjtemény, értékelési eszközök, kipróbálás tapasztalatai, stb) ingyenes közzététel céljából az Educatio Kht. (TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt kedvezményezettje) rendelkezésére kell bocsátani.

Szakmai együttműködések kialakítása egyéb szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához, illetve támogatja azt. (pl. színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, erdei iskolai programok megvalósítása, stb.)

Mérés-értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának, az országos kompetenciamérés iskolai eredményének elemzésére, fejlesztő beavatkozások tervezésére.

A pályázatban támogatható a fejlesztés keretében tervezett kompetencia alapú oktatás megvalósításához szükséges, intézményi szinten (is) használható digitális tartalmak, tananyagok, oktatási szoftverek beszerzése.