Pályázat – Bölcsőde – dajka

  • by

Izsáki Általános Művelődési Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Izsáki Általános Művelődési Központ
Bölcsőde

Bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.08.31.-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Kodály Z. utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődében végzendő technikai, takarítási feladatok ellátása, étkezések előkészítése tálalókonyhai és mosogatási feladatok elvégzése. Ágyazással kapcsolatos feladatok ellátása. Külső belső környezet rendben tartása.A kisgyermeknevelő zavartalan munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételek előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, bölcsődei dajka,

•         büntetlen előélet és cselekvőképesség magyar állampolgárság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         gyermekszeretet, csapatszellem, precíz munkavégzés, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget igazoló dokumentumok, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lévai Ferencné nyújt, a 06706209362 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Izsáki Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (6070 Izsák, Kodály Z. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.

•         Elektronikus úton Lévai Ferencné részére a ovoda@izsak.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.izsak.hu – 2021. július 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.