Pályázat – Bölcsőde – kisgyermeknevelő

  • by

Izsáki Általános Művelődési Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Izsáki Általános Művelődési Központ
Bölcsőde

2 fő kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.08.31.-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Kodály Z. utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelői feladatok ellátása. 3 éven aluli gyermekek gondozása, nevelése az érvényben lévő bölcsődei nevelés gondozás alapelveinek megfelelően. Együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel. Az előírt dokomentációk vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő,

•         büntetlen előélet és cselekvőképesség magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         kisgyermeknevelő – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         gyermekközpontúság, hivatástudat, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget igazoló dokumentumok, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lévai Ferencné nyújt, a 06706209362 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Izsáki Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (6070 Izsák, Kodály Z. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2021 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő kisgyermeknevelő.

•         Elektronikus úton Lévai Ferencné részére a ovoda@izsak.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.izsak.hu – 2021. július 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.