Gazdálkodók figyelmébe

Amennyiben 2021. évben az egységes kérelemben bejelentett területei alapján a kárenyhítési kockázatkezelési rendszer tagja, az alábbiakról tájékoztatjuk: A kárenyhítési hozzájárulás határidőre történő beérkezése az egyik alapfeltétele a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megszerzésének.

A fizetési kötelezettség részleteiről a Magyar Államkincstár 2021. július 31-éig határozatban tájékoztatta az ügyfeleket elsődlegesen elektronikus úton, ezért kérjük az érintett gazdálkodókat, hogy fokozottan kísérjék figyelemmel az ügyfélkapus tárhelyükre érkező döntéseket.

 A korábbi évekhez képest lényeges változás, hogy 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása értelmében a kárenyhítési hozzájárulás mértéke emelkedett:

  • ültetvényművelésre szolgáló termőföld: 4500 Ft/hektár
  • szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló termőföld: 4500 Ft/hektár
  • egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló termőföld: 1 500 Ft/ hektár a termelő befizetési kötelezettsége.

 A kárenyhítési hozzájárulás határidőben történő befizetésének kizárólag a Kincstár 10032000-01220191-51900001 számú Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámláján tárgyév szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthető. A befizető felelőssége, hogy az átutalásról a határidőt megelőzően, az átutalás időszükségletét is figyelembe véve a helyes számlaszám megjelölésével intézkedjen.

Nem szabad megfeledkezni a közlemény rovat helyes kitöltéséről sem, hiszen a beérkező összeg beazonosítása csak ez alapján lehetséges. Fontos tehát az ügyfél-azonosító szám (MVH.regisztrációs szám), vagy az adóazonosító jel, vagy adószám megadása!

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése KÖTELEZŐ, tehát a határidőre meg nem fizetett összeg adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, ezért amennyiben a hozzájárulás összegét a Kincstár a fenti határidőt követően vonja le a gazdálkodó későbbi kifizetéséből, úgy a termelő már nem lesz jogosult kárenyhítő juttatás igénybevételére.

Mikus Anikó, falugazdász