Felhívás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Izsák településrendezési eszközeinek 47/2021.(XI.17.) számú határozattal kezdeményezett módosítását az Eljr. rendelkezései és Izsák Város Képviselő-testületének a partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete alapjántekintettel a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 156-157. §-aira, véleményezésre bocsátom (letöltés)

A 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet értelmében partner a város közigazgatási területén:

a) ingatlannal rendelkező személy,

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) bejegyzett egyház és civil szervezet.

A véleményezésre bocsátottak papíralapon megtekinthetők és javaslatok, vélemények tehetők írásban a 6070. Izsák Szabadság tér 1. címre papíron vagy elektronikusan a polgarmester@izsak.hu e-mail címére jelen felhívás közzétételétől számított 15 napig.

Izsák, 2021. december 31.                                         

Dr. Bozóky Imre
alpolgármester