Számvetés és tervek

Az óév zárulta, az új esztendő kezdete minden területen alkalom a számvetésre, s a tervek megfogalmazására. Így van ez a településeket és az önkormányzatokat illetően is. 2021. több szempontból is különleges év volt városunk életében. 2020. decemberében elhunyt Mondok József polgármester. Ekkor dr. Bozóky Imre alpolgármester vette át a város vezetését a pandémia miatti veszélyhelyzeti rend szerint, melyben a képviselő-testület nem ülésezhetett. Mindezek ellenére a munka ment tovább, nem kevés eredménnyel.

– Feltöltésre került az I. számú fogorvosi körzet dr. Nyíri Szabó István fogorvos személyében, aki helyettesként ellátja a II. számú fogorvosi körzetet is.

– 2021. szeptember 1. napjával a megüresedett I. számú háziorvosi körzet státusza is rendeződött, dr. Pétervári László háziorvos személyében, aki a II. számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatait is ellátja.

– Beszerzésre került egy VW Transporter gépkocsi, a tanyagondoki feladatok ellátására, 6.200.000 Ft értékben. Ezzel a tanyagondnoki szolgálat is megkezdhette működését, amelyet egyre többen igénybe is vesznek, az ellátottak száma is folyamatosan növekszik.

– Benyújtásra került egy pályázat, a piaccsarnok épületének további fejlesztésére. Ebben fűtés, hűtés, napelem és gépjármű beszerzés szerepel, 42.242.949 Ft értékben, s 90%-os támogatási intenzitással, melyből 38.018.654 Ft a támogatás és 4.224.294 Ft önerő. A pályázatot megnyertük, az előleg megérkezett, a megvalósítás az eszközök beszerzésével indul. Tervek szerint 2022. tavaszán elkezdődik a napelemes rendszer telepítése és a csarnok hűtő-fűtő rendszerének a kiépítése.

– Benyújtásra került egy pályázat Izsák város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztésére, melyre az Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057 pályázat keretében 350.000.000 Ft támogatást nyert el. Ebből tíz utca csapadékvíz-elvezetése oldódik meg, az Attila utca és a Báthori utca közötti szakaszon. Kialakításra kerül, a Tél utca és az Attila utca végén két víztározó, melyek a jövőbeli további csapadékvíz-elvezető hálózat végpontjaiként fognak szolgálni. A Kovács Aladár utcából kivezető árok is a víztározókba lesz kötve.

– Pályázat került benyújtásra a külterületi utak fejlesztésére. A VP6-2.1.1-21 pályázat kertében 266.031.550 Ft értékben, 95%-os pályázati támogatással. Az elnyerhető támogatás 252.729.973 Ft, mely összegből a Beck-tanya dűlő, az 52-es főútig szilárd burkolattal lesz ellátva. A pályázatot befogadta az Irányító Hatóság.

– Magyarország Kormánya az egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Kormányhatározatában Izsák Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatására 95.281.000 Ft támogatást ítélt meg, melyből teljes hosszában új aszfaltborítást kap, az Andrássy utca, a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Fürst Sándor utca, a Holló utca, a Jókai Mór utca és a Petőfi Sándor utca. Az előleg megérkezett, a kivitelezési munkák a tervek szerint 2022. áprilisában indulnak el.

– Jelenleg zajlik a TOPPLUSZ pályázat keretében a Városi Sportcsarnok energetikai felújítási pályázatának az előkészítése, ezzel egyidőben a gazdaságélénkítő program keretében az Önkormányzat projekttervet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz a Sportcsarnokon belül létesítendő szálláshelyek kialakítására. A két terv megvalósulása esetén egy edzőtáborok rendezésére mindenben alkalmas új helyszín alakulna ki, ami vállalkozási bevételt jelentene a városnak.

– 2021. évben az eddig elnyert pályázati támogatások összege 483.299.654 Ft. Amennyiben a külterületi útpályázatunk is sikeres lesz, akkor összesen 736.029.627 Ft pályázati támogatás fog érkezni a városba, melyből az önerővel együtt 753.555.499 Ft értékű beruházás fog megvalósulni Izsákon.

– 2021. április 27.-én megkezdte működését a piaccsarnok, mely a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 pályázat keretében valósult meg. Az eddigi tapasztalatok alapján működtetése önfenntartó lesz, s a vásárlói visszajelzések is pozitívak. A környező területek fejlesztése a jövőben is folytatódni fog. A teljes beruházás, ami a Kossuth tér felújítását is tartalmazta 438.417.973 Ft-ba került, melyből 377.822.625 Ft pályázati támogatás volt.

– 2021. szeptember 1. napján megkezdte működését az egészségház mely a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027 és TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017 pályázat kertében valósult meg. Az orvosok, a védőnők XXI. századi körülmények között folytathatják munkájukat a korszerű létesítményben. A teljes beruházás 314.086.097 Ft-ba került, melyből 198.779.760 Ft pályázati támogatás volt. Az emeleti szint tervezett beépítésével azon elképzeléseink is megvalósulhatnak, melyek szerint szakorvosi, valamint rehabilitációs kezelések is elérhetővé válnának a jövőben Izsákon. Célunk, hogy minél több egészségügyi szolgáltatás legyen helyben elérhető.

– 2021. szeptember 1. napján megkezdte működését a háromcsoportos bölcsőde is, mely a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00001 pályázat keretében valósult meg. A három csoport jelenleg teljes feltöltöttséggel üzemel. A teljes beruházás 378.472.653 Ft-ba került, melyből 361.487.409 Ft pályázati támogatás volt.

– A TOP támogatásokból megvalósult és 2021. évben lezárult pályázatokból Izsák Város Önkormányzata 1.130.976.723 Ft értékű beruházást hajtott végre.

– LEADER pályázat keretében a városközpontban található játszótér teljes mértékben megújul, valamint kialakításra került egy kisebb fitnesz-park is a játszótér mellett.

– A pályázatok záró pénzügyi elszámolásai benyújtásra kerültek, a pályázatok zárása folyamatban van.

– Az Önkormányzat létrehozta az Izsáki Városgazdálkodási Kft.-t mely 2021. május 1. napja óta végzi a Piaccsarnok üzemeltetését.

– Támogattuk az Izsáki Római Katolikus Egyházközség azon kérelmét, hogy Szent II. János Pál pápát nyilvánítsák hivatalosan Izsák védőszentjévé.

– 2021. június 11-én nagy sikerrel került megrendezésre a „Szent László, a lovagkirály” című népi rockopera ősbemutatója Izsákon a fogathajtó pályán.

– Az Izsáki ÁMK intézményvezetői pályázata eredménytelenül zárult, a képviselő-testület 2021. szeptember 1. napjától egy évre Kovács Lászlónét bízta meg az intézmény vezetésével.

– A Táncsics Mihály Általános Iskola előtti gyalogos átkelőhely közlekedési lámpával való ellátásának tervezési munkálatai megkezdődtek. Terveink szerint 2022. I. félévben valósul meg a gyerekek biztonságát növelő beruházás.

– A Kisizsáki gyalogos átkelőhely tervezése megtörtént, megkaptuk rá a közútkezelői engedélyt, a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése folyamatban van.

– A Kecskeméti úti gyalogos fahíd teljes felújítására a szerződést megkötötte az Önkormányzat, a vállalkozó januárban megkezdte a munkát.

– A Kisizsáki Művelődési Ház előtti terület tereprendezése folyamatban van, valamint új ereszcsatornát kapott az épület. A mellette volt, használaton kívüli orvosi rendelő bontása megtörtént.

– A Gondozási Központ, Bercsényi utcai rendelőbe tervezett új helyszínének kialakítására a tervek elkészültek. Jelenleg az árajánlatok bekérése zajlik, amennyiben megtaláljuk a megfelelő kivitelezőt, úgy 2022. I. félévében a Gondozási Központ beköltözhet a felújított épületbe.