Izsáki külterületi utak fejlesztése

Izsák Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Izsáki külterületi utak fejlesztése” címmel VP6-7.2.l.1-21 pályázat keretében, melyen 252.729. 973.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, ehhez az Önkormányzatnak 13.301.578.- Ft önerőt szükséges biztosítania.

A pályázat keretében a 0160 hrsz.-ú (Beck tanya dűlő), valamint a 0193/18 hrsz.-ú út stabilizálására kerül sor, bitumenes felületi bevonattal ellátott útburkolatot kap, 30 cm-es útalappal, 4137 méteren.