TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057 – Izsák város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése

  • by

Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057
Kedvezményezett neve: IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Izsák város csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése
Operatív program: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Pályázati felhívás azonosítója és neve: TOP-2.1.3-16-BK1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Projekt helyszíne (ország): Magyarország
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Bács-Kiskun
Projekt helyszíne (település): Izsák
Megítélt támogatás összege: 350 000 000 Ft
Projekt összköltsége: 350 000 000 Ft
Támogatásintenzitás: 100%
Uniós társfinanszírozási arány és alap: ERFA – 90%
Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2021.02.26.
Támogatás megítélésének dátuma: 2021.07.16
Támogatási szerződés hatályba lépése: 2022.07.20.
Forrás: ERFA


Beavatkozási kategória: A biodiverzitás védelme és javítása, természetvédelem és zöld infrastruktúra, Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja, Levegőminőségi intézkedések, Vízgazdálkodás és az ivóvízkészletek védelme (ideértve a vízgyűjtő-gazdálkodást, a vízellátást, az éghajlatváltozáshoz való különleges alkalmazkodási intézkedéseket, a távfogyasztásmérést, a díjszabási rendszereket és a szivárgás visszaszorítását), A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, A környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás
A projekt közvetlen célja, hogy település területén lévő ingatlanok belvízproblémákkal érintett csoportját minél nagyobb mértékben megóvjuk az évek óta egyre nagyobb intenzitással érkező villámárvizek hatásaitól. A projekt részletes tartalma: A tervezett műszaki tartalom részletes leírása a PET 4.sz. fejezetében.

Munkaterület átadás: 2022 július 22.

2022 július 22. napján megtörtént a munkaterület átadás-átvétel az “Izsák Város csapadékcsatornahálózat fejlesztése, TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057.” című projekt keretében, a kivitelező a SIGNUM ALFA TEAM Kft., Végh Tamás alpolgármester, Digner Dávid műszaki előadó és Cifka József műszaki ellenőr adta át a munkaterületet Langó Levente felelős műszaki vezető részére.
A munkálatok hamarosan megkezdődnek 10 utcába került megújításra a csapadékvíz elvezető hálózat és két csapadékvíz tároló kerül kiépítésre a kivitelezés során. A kivitelezés a Báthory utca, Zöldfa utca, Dankó utca, Tél utca, Hunyadi utca, Mátyás Király utca, Mező utca Árpád utca, Kinizsi utca területét fogja érinteni.

2023. Október 26.

Sajtóközlemény 

IZSÁK VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében, a TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057 azonosítószámú pályázat eredményeként valósult meg IZSÁK VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE.  Az önkormányzat 350 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósította meg a nagy volumenű beruházást. A projekt zárása: 2023. október 31.

A projekt célja volt, hogy Izsák város belterületének helyi vízkár veszélyeztetettségét csökkentése, a további környezeti káreseményeket megelőzze, és az érintett területre hullott csapadékvizeket rendezett és kártétel nélkül elvezesse a projekt keretében épült tározóba. A fejlesztés során a település kiemelt figyelmet fordított a vizek helyben tartására, a projekt keretében egy 13 000 m3 kapacitású víztározó került megépítésre az oda vezető 3430 m csapadékcsatorna szakaszok felújításával és megépítésével. A projekt keretében a Báthory utcában, Árpád utcában és a Kinizsi utcában zárt csatorna kiépítése valósult meg. A Zöldfa utcában, Dankó utcában, Mátyás király úton, Hunyadi úton és a Mező utcán nyílt csatornák kerültek kialakítása. A projekt keretében a Tél utcában és az Attila utcában a meglévő csatornák átépítésével a meglévő rendszer került felújtásra a hálózat levezetési kapacitásának maximalizálásra.
A projekt illeszkedik Bács-Kiskun Megye Integrált Településfejlesztési Programjának célkitűzéseihez, mivel a projekt megvalósításával a települési önkormányzat célja volt a település környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyivízkár veszélyeztetettségének csökkentése a települési infrastruktúra javításával, a belterületi csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítésével, összehangolt fejlesztésen keresztül. A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Izsák város lakosságát érintően jelentősen csökkent a bel- és csapadékvíz által okozott károkozás a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén.

További információ kérhető:
Izsák Város Önkormányzata
Szabadság tér 1. Izsák Bács-Kiskun 6070 Magyarország
Telefon: +3676568060
jegyzo@izsak.hu 

Izsák városa újabb értékes beruházással gazdagodott

A Széchenyi 2020 program keretében, a TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00057 azonosítószámú pályázat eredményeként valósult meg IZSÁK VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE. Az önkormányzat 350 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósította meg a nagy volumenű beruházást.

A projekt célja volt, hogy Izsák város belterületének helyi vízkár veszélyeztetettségét csökkentése, a további környezeti káreseményeket megelőzze, és az érintett területre hullott csapadékvizeket rendezett és kártétel nélkül elvezesse a projekt keretében épült tározóba. A projekt keretében a Báthory utcában, az Árpád utcában és a Kinizsi utcában zárt csatorna kiépítése valósult meg. A Zöldfa utcában, a Dankó utcában, a Mátyás király úton, a Hunyadi úton és a Mező utcán nyílt csatornák kerültek kialakítása. A projekt keretében a Tél utcában és az Attila utcában a meglévő csatornák átépítésével a meglévő rendszer került felújításra a hálózat levezetési kapacitásának maximalizálásra.


Október 26-án ünnepélyes keretek között adták át az izsáki csapadékvíz-elvezető rendszer és víztározó fejlesztését, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében valósult meg.

A projekt keretében 13 000 köbméter kapacitású víztározó épült, amely képes befogadni a csapadékvíz nagy részét. A víztározóhoz 3430 méter hosszú csatorna vezeti el a vizet, amely részben zárt, részben nyílt kialakítású. A projekt összköltsége 350 millió forint volt, amelyet teljes egészében a TOP programból finanszíroztak.

Az átadó ünnepségen dr. Bozóky Imre Izsák polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, és elmondta, hogy nagyon hálás a projekt miatt, és hogy nagyon sokat köszönhet a város Bács-Kiskun Vármegye Közgyűlésének és Rideg László elnökúrnak, hiszen ismét egy nagyon értékes beruházással gazdagodott Izsák.

A polgármester kiemelte, hogy a TOP programnak köszönhetően számos más fejlesztés is megvalósult Izsákon az elmúlt években, például az egészségház, a bölcsőde, a piaccsarnok vagy épp ez a csapadékvíz-elvezető projekt. A polgármester megköszönte Bács-Kiskun Vármegye Közgyűlésének és elnökének, Rideg Lászlónak, hogy támogatta Izsák városát, hiszen mindegyikkel gazdagabb lett a település, mindegyikkel külön-külön is élhetőbb lett Izsák városa.

Rideg László vármegyei közgyűlési elnök is beszédet mondott az ünnepségen, és elmondta, hogy Bács-Kiskun vármegye 774 projektet valósított meg a TOP program keretében, amelyek között voltak iskolai, óvodai, csapadékvíz-elvezetési, energetikai és turisztikai fejlesztések is. Izsákra több mint 1,3 milliárd forint érkezett az elmúlt években. Az elnök hangsúlyozta, hogy azokat a területeket fejlesztették, amikre valóban szükség volt, ezek a projektek mind arra szolgálnak, hogy javítsák az itt élő emberek életminőségét, és ösztönözzék őket arra, hogy helyben maradjanak és boldogan éljenek. Az elnök gratulált Izsák városának a sikeres projekt megvalósításához, és további fejlődést kívánt a településnek.