Barnakőszén igény előzetes felmérés

  • by

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Az adatszolgáltatás határidőben való teljesítése érdekében tisztelettel kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a jelen tájékoztatóval egyidőben elérhetővé tett Adatszolgáltatás lakossági barnakőszén felméréshez” elnevezésű adatlap kitöltésével és Izsák Város Önkormányzata részére 2022. szeptember 28-án 16:00 óráig történő eljuttatásával segítse a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén mennyiség felmérését.

Az adatlap idekattintva letölthető, illetve beszerezhető az Izsáki Polgármesteri Hivatal épületében hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, valamint pénteken 8:00 és 13:00 között.

A kitöltött adatlap benyújtható:

  • postai úton (6070 Izsák, Szabadság tér 1.),
  • személyesen munkanapokon ügyfélfogadási időben,
  • továbbá elektronikus úton a izsak@izsak.hu e-mail címen.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 2022. szeptember 28-át követően beérkező adatlapokat az igény felméréshez nem tudjuk figyelembe venni!

A Belügyminisztérium által meghatározott, lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Tisztelettel kérjük az érintett lakosságot, hogy adatszolgáltatásával segítse az igényfelmérést!

Dr. BozókyImre

polgármester