TÁJÉKOZTATÓ AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

 • by

2023.

Az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekre vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni.

Bejelentés határideje: 2023. december 31.

Engedélyezés menete:

 • Dokumentáció benyújtása a jegyzőnek vagy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. (A mezőgazdasági öntözési célt szolgáló kutakra vonatkozó kérelmet a Nemzeti Földügyi Központhoz kell benyújtani. Postacím: 1590 Budapest, Pf. 195.)
 • Az illetékes hatóság határozatot küld a kút engedélyezéséről.

A fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie! (Eljárhat meghatalmazott személy vagy szervezet is) A fennmaradási engedélyezési eljárás illetékmentes, de az eljárás során felmerülő egyéb költségek (pl. dokumentáció készítése) a kérelmezőt terhelik.

A kérelem nyomtatvány letölthető a www.izsak.hu (kérelem fúrt kutak fennmaradási engedélyéhez / kérelem ásott kutak fennmaradási engedélyéhez) honlapról vagy személyesen átvehető az Izsák Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (6070 Izsák, Szabadság tér 1.) ügyfélfogadási időben.

Kérelem benyújtása:

 • természetes személy esetén KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN!
 • elektronikus eljárásra köteles ügyfelek (pl.: gazdálkodó szervezet, ügyfél jogi képviselője, köztestület…stb.) kizárólag elektronikusan a VIZEK rendszeren keresztül

A honlap elérhető: https://vizek.gov.hu/

Benyújtandó dokumentáció:

 • kérelem nyomtatvány
 • a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció
 • ha a vízilétesítmény közműveket érint, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) hozzájárulása
 • ha az érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona, az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállását, vízilétesítmény megvalósítása esetén az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása
 • ha a vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása
 • valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik és a jegyző fennmaradási engedélye szükséges

 1. olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
  1. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  1. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  1. nem gazdasági célú vízigény;
 2. az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
 3. az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez. 

A fenti eseteket kivéve minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a fővárosi és vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok fennmaradási engedélye szükséges.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján vízgazdálkodási bírsággal sújtható, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését 2023. december 31. napjáig nem kezdeményezi!