Településterv véleményezésre

  • by

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Ezúton tájékoztatok minden érintett egyeztetési partnert és városunk lakosságát, hogy Izsák Város új Településterve elkészült.

A tervet véleményezésre bocsátom abból a célból, hogy a jóváhagyás előtt tudomást szerezhessen önkormányzatunk az esetleges eltérő fejlesztési szándékokról, javaslatokról. A tervanyag elérhetősége:

Tervi javaslatok és kiegészítő vizsgálatok összefoglaló leírása:

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/izsak/folyamatban/javaslatok_kiegeszito_vizsgalatok.pdf

Településfejlesztési terv:       

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/izsak/folyamatban/2023_fejlesztesi_terv/

Településrendezési terv:

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/izsak/folyamatban/2023_rendezesi_terv/

Alátámasztó rajzi munkarészek:

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/izsak/folyamatban/2023_alatamaszto_munkareszek/

Környezeti értékelés:

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/izsak/folyamatban/kornyezeti_ertekeles.pdf

Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány:

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/izsak/folyamatban/regeszeti_tanulmany.pdf

2022. évi vizsgálati kartogramok:

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/izsak/folyamatban/vizsgalatok_2022/

Kérem Tisztelt lakosainkat, a helyi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, hogy vegyenek részt a terv véleményezésében. 

Észrevételeiket elektronikusan vagy írásban július 17-ig szíveskedjenek önkormányzatunkhoz eljuttatni.