TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00033 – Izsáki Sportcsarnok épületenergetikai korszerűsítése

  • by

Projekt címe: Izsáki Sportcsarnok épületenergetikai korszerűsítése 

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00033 

Projekt összege: 367 372 201 Ft

Izsák Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz stratégiai céljaihoz igazodva projektötletet dolgozott ki a tulajdonában álló sportcsarnok (6070 Izsák Csokonai utca 14, belterület 2502/33 hrsz) épületének energiahatékonysági fejlesztésére.
A projekt szakmai-műszaki tartalma: A Sportcsarnok épületében utólagos homlokzati hőszigetelés, zárófödém (padlás, ferde tető) hőszigetelés, homlokzati, tetősík nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés (hőleadó, hőtermelő) és akadálymentesítés valósul meg.
Ezen túlmenően Nyilvánosság biztosítása (Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható) és szemléletformálási tevékenység is meg fog valósulni.
A felhívás 2.3 pontjában előírt feltételek teljesülése: A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett járásban valósul meg. A projekt a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet értelmében nem társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településen valósul meg.A felhíváshoz illeszkedik a tervezett projekt, mivel a beruházás célja a Felhívásban foglalt egyes támogatható tevékenységek megvalósítása. A tervezett fejlesztés teljes egészében önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítását, ezen belül pedig a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését szolgálja. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít. A tevékenységek hozzájárulnak az intézmények primerenergia-fogyasztásának, valamint az intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2025.06.30.