MEGHÍVÓ

 • by

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 22-én (szerda) 16:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről:

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

NAPIREND

 1. Izsák Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 2. Izsák Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása
  Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
 3. Beszámoló az Izsáki Városgazdálkodási Kft 2023. évi munkájáról
  Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
 4. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 5. Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
 6. Az Izsáki Rendőrőrs épületének festése
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 7. Polgármesteri Hivatal lépcsőburkolása
  Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester
 8. Hajma Tamás Jenő földhasználat igazolási kérelme
  Előterjesztő: Bak Nándor jegyző
 9. Egyebek
  Előterjesztő: Dr. BozókyImre polgármester