Meghívó

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 3-án (péntek) 08:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

  1. Kossuth utca – Attila utca jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiviteli szerződésének megkötése. Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS

  • Izsák Város Önkormányzata által indított „TOP csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntési javaslat

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 26-án (hétfő) 18 órai kezdettel tartandó rendkívüli testületi ülésére.

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme.

NAPIREND

1.) Tájékoztatás az Izsák Vadas dűlő 0392/6, 0394/6 hrsz alatti ingatlanon tervezett nemveszélyeshulladék-lerakó, egységes környezethasználati engedélykérelméről