MEGHÍVÓ

  • by

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 16-án (szerda) 16:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről:

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

NAPIREND

1 – Önkormányzati Izsák Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

2 – Az önkormányzat, saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

3 – A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Bak Nándor jegyző

4 – A Képviselő-testület 2022 évi munkaterve

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

5 – A közétkeztetési szerződés felülvizsgálata

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

6 – Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

Előadó: Bak Nándor jegyző

7 – Az Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde tanítási szünet jóváhagyása

Előadó: Bak Nándor jegyző

8 – Morrow Medical Zrt. 2022 évre vonatkozó ügyeleti díj megállapításáról

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

9 – Az Izsák 2501/47 hrsz.-ú ingatlan használati vagy vásárlási kérelme

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

10 – Az Izsák 2325 hrsz.-ú ingatlanra csere ajánlat

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

11 – Az Izsáki Építők Egyesület székhelyhasználati kérelme

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

12 – Az Izsáki Gazdakör Egyesület székhelyhasználati kérelme

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

13 – Egyebek

ZÁRT ÜLÉS – Zárt ülés döntéseipályázati felhíváslakhatási támogatás pályázat kiírás

14 – Tájékoztatás közbeszerzési eljárás megindításáról

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

15 – Pályázat kiírása ingatlan hasznosításra

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester