MEGHÍVÓ

  • by

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 18-án (szerda) 16:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről:

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

NAPIREND

  1. Izsák Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

2. Izsák Város Önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

3. Az Izsáki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapja megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

4. „IZSÁK VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

5. A közösségi együttélés szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről 10/2019 (V.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

6. A szociális ellátásokról szóló 12/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

7. A partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

8. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

9. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

10. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023 évi munkatervének megtárgyalása

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester

11. Izsák Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

Előadó: Bak Nándor jegyző

12. Törvényességi javaslat a köztemető-fenntartási feladatellátásra

Előadó: Bak Nándor jegyző

13. Izsák 800/4 hrsz.-ú ingatlan vásárlási kérelme

Előadó: Bak Nándor jegyző

  1. Egyebek

Előadó: Dr. Bozóky Imre polgármester