Testületi ülések 2014

 • by

2014. december 16.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-án ( kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jegyzőkönyv

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D 1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző
2.) Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester
3.) Izsák Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző.
4.) Helyi Értéktár Bizottság létrehozása.
Előadó: Mondok József polgármester
5.) Képviselő-testület bizottságainak megválasztása
Előadó: Mondok József polgármester
6.) ZÁRT ÜLÉS
7.) KÖZMEGHALLGATÁS (16.00 óra)
A 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Előadó: Mondok József polgármester.

I z s á k, 2014.december 10.


2014. december 2.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 2-án ( kedd) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

JEGYZŐKÖNYV
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester

N A P I R E N D
1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Mondok József polgármester

2.) Rendezési terv módosítása
Előadó: Mondok József polgármester

3.) A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester.

4.) Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester

5.) IZSÁK-KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Mondok József polgármester
.
6.) Folyószámla hitelkeret 2015. évi megújítása.
Előadó: Mondok József polgármester

7.) Munkabér hitelkeret 2015.
Előadó: Mondok József polgármester

8.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

9.) Továbbtanulási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

10) Beszámoló az adóigazgatási munkáról.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

11) Hulladékszállítási díjkedvezmény biztosítása.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

12) A kerékpárút nyomvonalával kapcsolatos ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése.
Előadó: Mondok József polgármester

13) Az önkormányzat tulajdonát képező 027. hrsz-ú térképi út nyomvonalának rendezése.
Előadó: Mondok József polgármester

14.) Pályázat kiírása védőnői álláshelyre.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

15.) Intézményi étkezés biztosítása.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

16.) ZÁRT ÜLÉS

I z s á k, 2014. november 24.


2014. október 27.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfőn) 14 órai kezdettel tartandó alakuló ülésére.

Letölthető: jegyzőkönyv

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme.

Napirend előtt:

Tájékoztató a 2014. október 12. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester- választás eredményéről.

Előadó: Lakatos Jenő a Helyi Választási Bizottság elnöke.

N A P I R E N D

 1. 1. Az önkormányzati képviselők eskütétele.
 2. 2. A polgármester eskütétele.
 3. 3. Polgármesteri program ismertetése. Előadó: Mondok József polgármester.
 4. 4. Alpolgármester megválasztása.
 5. 5. Alpolgármester eskütétele.
 6. 6. A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása.
 7. 7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Előadó: Mondok József polgármester.
 8. 8. Bizottságok megválasztása. Előadó: Mondok József polgármester.
 9. 9. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele.
 10. 10. Önkormányzati Társulásokba történő delegálás. Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző
 11. 11. Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségre történő felhívás. Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző.
 12. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítése. Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

I z s á k, 2014. október 21.

                                                                                      (: Mondok József:)

                                                                                            polgármester


2014.szeptember 10.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én ( szerda) 16 órai kezdettel tartandó ülése.

Letölthető: jegyzőkönyv
Ülés helye:     Városháza tanácskozó terme.

N A P I R E N D
1.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
     Előadó Mondok József polgármester                            

2.) Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi beszámolója.
     Előadó: Paksi Dénes tü. alez. parancsnok                     

3.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015.
     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző                  

4.) Folyószámla hitelkeret megújítása.
     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző                  

5.) Az ÁMK Alapító okiratának módosítása.
     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző                  

6.) Rendezési terv felülvizsgálatának előkészítése
     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző                

7.) Víztározó kialakításának előkészítése.
     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző                 

8.) Beszámoló a Képviselő-testület 2010-2014-es választási ciklusban végzett munkájáról, a gazdasági program feladatainak végrehajtásáról, a pályázatok eredményeiről.
     Előadó: Mondok József polgármester                           

9.) ZÁRT ÜLÉS

a) Díszpolgári cím odaítélése.            
     Előadó: Dr Bozóky Imre alpolgármester
b.) „ IZSÁKÉRT „ Emlékérem odaítélése
       Előadó: Dr Bozóky Imre alpolgármester  


2014. augusztus 14.

Testületi ülés jegyzőkönyve – PDF – formátumban

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én (csütörtök) 14 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

N A P I R E N D

1.) Izsák város közvilágításának fejlesztése

     Előadó: Mondok József polgármester 

2.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak  megválasztása.

     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző 


2014. július 8.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án  ( kedd) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.


JEGYZŐKÖNYV
N A P I R E N D

1.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

     Előadó: Mondok József polgármester

2.) Tájékoztató az  Általános iskolai projekt alakulásáról.

     Előadó: Mondok József polgármester   

3.) Önkormányzati rendeletek kötelező felülvizsgálata a megváltozott jogszabályi környezetben.

     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző            

4.) Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezet és Működési Szabályzatának módosítása.

     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

5.) Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének jóváhagyása.

     Előadó: Mondok József polgármester                  

6.) Zárt ülés


2014. május 27.

M E G H Í V Ó

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27.-én (kedd) 14 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme.


JEGYZŐKÖNYV
N A P I R E N D

l.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

    Előadó: Mondok József polgármester

2.) Beszámoló az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft. 2013. évi munkájáról.

     Előadó: Bátri Krisztián ügyvezető

                   Mezei Gáborné könyvelő

3.) Az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosítása.

     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

4.) A helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

     Előadó: Mondok József polgármester

5.) Közszolgáltatási szerződés hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a

     hulladékkezelési díj beszedéséről.

     Előadó: Mondok József polgármester

6.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól.

     Előadó: Mondok József polgármester

7.) Izsákért Közalapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálata.     

     Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

8.) ZÁRT ülés


2014. április 15.

JEGYZŐKÖNYV:

Izsák Város Képviselő-testületének 2014. április 15. napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyv letölthető az alábbi linkről:

JEGYZŐKÖNYV  2014. április 15.

M E G H Í V Ó

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15.-én (kedd) 14 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme.

N A P I R E N D

l.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

    Előadó: Mondok József polgármester

2.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról.

     (Zárszámadási rendelet megalkotása)

     Előadó: Mondok József polgármester

3.) Beszámoló az intézményi és belső ellenőrzésről.

     Előadó: Mondok József polgármester

4.) Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

5.) Beszámoló az Izsák Város Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

     Előadó: Sörösné Boldoczki Tímea intézményvezető

6.) Bejelentések

7.) ZÁRT ülés


2014. február 18.

JEGYZŐKÖNYV:

Izsák Város Képviselő-testületének 2014. február 18. napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyv letölthető az alábbi linkről:

JEGYZŐKÖNYV  2014. február 18.

M E G H Í V Ó

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18.-án (kedd) 14 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme.

N A P I R E N D

l.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

    Előadó: Mondok József polgármester

2.) Izsák Város 2014. évi költségvetésének elfogadása a költségvetési rendelet megalkotása

     Előadó: Mondok József polgármester

3.) A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása

     Előadó: Mondok József polgármester

4.) A 2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

     Előadó: Mondok József polgármester

5.) A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása

     Előadó: Mondok József polgármester

6.) A „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvíz- Minőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási

    megállapodásának módosítása, beszámoló a Társulás 2013. évi működéséről

     Előadó: Mondok József polgármester

7.) Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesülethez csatlakozás

     Előadó: Mondok József polgármester

8.) A Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó Önkormányzati rendeletek módosítása

     Előadó: Mondok József polgármester

9.) Alapító okiratok módosítása

     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

10.) Izsák-Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása

     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

11.) Izsák Rekultivációs Társulás Társulási megállapodásának módosítása

     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző


2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV:

Izsák Város Képviselő-testületének 2014. január 28. napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyv letölthető az alábbi linkről:

JEGYZŐKÖNYV  2014. január 28.

M E G H Í V Ó

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 28-án (kedd) 14 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme.

N A P I R E N D

l.) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

    Előadó: Mondok József polgármester                 

2.) Izsák Város 2014. évi költségvetésének Megtárgyalása (1. forduló).

     Előadó: Mondok József polgármester

3.) Izsák Város Önkormányzata adósságának 2014. évi átvállalása.

     Előadó: Mondok József polgármester.    

4.) Az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft 2014. évi feladatainak megtárgyalása, az általa nyújtott szolgáltatásokra épülő pénzügyi terv véleményezése

     Előadó: Bátri Krisztián ügyvezető

5.) Alapító okiratok módosítása

     Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző  

6.) Zárt ülés