MEGHÍVÓ

  • by

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 17-én (szerda) 16:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről:

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

NAPIREND

1 – A településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármeste

2 – A háziorvosi, gyermekorvosi, a fogorvosi és védőnői körzetek meghatározásáról szóló 9/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

3 – Izsák Város Településtervének elkészítése

Előadó: Bak Nándor jegyző

4 – 2021 évi Óvodai csoportlétszámok engedélyezése

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

5 – Az Izsák 2015/1 hrsz-ú fahíd felújítási munkálatai

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

6 – Táncsics Mihály Általános Iskola előtti gyalogos átkelőhely közlekedési jelzőlámpa tervezése

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

7 – Izsák Város Rendezési terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 2/2009 (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatos kérelmek megtárgyalása

Előadó: Bak Nándor jegyző

8 – Vételi ajánlat az Izsák 2325 hrsz.-ú területre

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

9 – Kisizsáki Művelődési Ház karbantartási munkálatai és tereprendezés

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

10 – Fogathajtó pálya lezárása

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

11 – Egyebek

Előadó: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS – Zárt ülés döntései

A 2011. évi CLXXXIX. – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés tartása szükséges az alábbi ügyben:

  1. Oktatási támogatások pályázati kiírásainak elbírálása.

Előadó: Bak Nándor jegyző