Felhívás

  • by

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Ezúton tájékoztatok minden érintett egyeztetési partnert és városunk lakosságát, hogy Izsák Város új településtervének készítése folyamatban van.

A munkaközi tervet előzetes véleményezésre bocsátom abból a célból, hogy a véglegesítés előtt tudomást szerezhessen önkormányzatunk az esetleges eltérő fejlesztési szándékokról, javaslatokról.

A Fejlesztési tervlap meghatározza meg a város egyes területeinek felhasználási rendjét, az akcióterületeket, a fejlesztések térbeli összefüggéseit. A tervlap javaslatot ad a zöldinfrastruktúra-elemek térbeli kialakítására, tartalmazza az épített és táji környezet korlátozó tényezőit, valamint a természet- és környezetvédelmi, örökségvédelmi szempontok, megyei és országos területrendezési szándékok térbeli elemeit. Megmutatja továbbá a településünk működéséhez szükséges meglévő és tervezett műszaki infrastruktúra-elemek (közlekedés, közműellátás) elrendezését.

A Szabályozási terv (szabályozási terv észak, szabályozási terv dél) az egyes telkek övezeti besorolását tartalmazza.

Összeállítottunk továbbá egy Változások leírása című szöveges-ábrás dokumentumot a tervlapok lényegéről, a változtatások tartalmáról.

Kérem Tisztelt lakosainkat, a helyi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, hogy vegyenek részt a tervezésben saját fejlesztési elképzeléseik közlésével, a közreadott munkaközi tervanyaghoz kapcsolódó gondolataik megosztásával. 

Kérdéseiket és észrevételeiket elektronikusan vagy írásban március 16-ig szíveskedjenek önkormányzatunkhoz eljuttatni, e-mailben a jegyzo@izsak.hu címre, személyesen vagy postai úton pedig a 6070 Izsák, Szabadság tér 1. címre.

Dr. Bozóky Imre

polgármester