Meghívó

  • by

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. augusztus 30-án (szerda) 16:00 órai kezdettel tartandó testületi ülésére.

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről:

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

NAPIREND

  1. Beszámoló az Izsáki ÁMK Óvoda 2022/2023 évi munkájáról

Előterjesztő: Kovács Lászlóné intézményvezető

2. – Izsáki ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Kovács Lászlóné intézményvezető

3. – Izsáki ÁMK Bölcsőde Szakmai Program módosítása

Előterjesztő: Kovács Lászlóné intézményvezető 

4. – Izsák Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023 (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

5. – A helyi piactartásról szóló 11/2020. (VIII.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

6. – Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

7. – Bácsvíz Zrt. által készített 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Előterjesztő:Dr. Bozóky Imre polgármester

8. – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023 évi fordulójához való csatlakozás

Előterjesztő: Bak Nándor jegyző

9. – Erdei Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester

10. – Egyebek

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester